POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 czerwca 2005 r. o nadaniu orderów

Rej. 142/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeni zostają:

w uznaniu wybitnych zasług dla nauki polskiej, za osiągnięcia w pracy badawczej w dziedzinie energetyki jądrowej

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Hrynkiewicz Andrzej Zygmunt,

za wybitne zasługi w pracy naukowej i badawczej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Budzanowski Andrzej Kazimierz, 3. Czyż Wiesław Stanisław, 4. Janik Jerzy Antoni,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Hennel Jacek Witold,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Bartke Jerzy Gustaw, 7. Coghen Tomir Konrad, 8. Eskreys Andrzej Włodzimierz, 9. Hołyński Roman

Włodzimierz, 10. Jasiński Andrzej, 11. Lasa Jan Władysław, 12. Malecki Piotr, 13. Rzetelska-Feleszko Ewa, 14. Styczeń Jan, 15. Szeglowski Zdzisław, 16. Turała Michał, 17. Wasiutyński Tadeusz Wojciech, 18. Wolter Władysław Maria, 19. Zuber Andrzej Benedykt,

za wybitne zasługi w działalności kombatanckiej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

20. Miedziński Tomasz,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

21. Piotrowicz Marian,

za wybitne zasługi w umacnianiu suwerenności i obronności kraju:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

22. Cieciera Marek, 23. Gacek Józef, 24. Różański Grzegorz Wawrzyniec, 25. Szymaniak Krzysztof Jakub, 26. płk Wertejuk Zbigniew,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

27. Bogacz Zdzisław, 28. Gorzelańczyk Teodor, 29. płk Heydrych Sławomir, 30. Pietrasiński Jerzy, 31. płk Szewirski Dariusz Józef,

za wybitne zasługi w pracy naukowej i badawczej na rzecz gospodarki narodowej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

32. Sujkowski Ziemowid,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

33. Botd Tadeusz, 34. Infeld Eryk, 35. Kaczanowski Stanisław Andrzej, 36. Moszyński Marek Stanisław, 37. Sadowski Marek Jan, 38. Sobiczewski Adam Jan, 39. Wycech Sławomir,

za wybitne zasługi w działalności samorządowej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

40. Cichoń Eugeniusz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

41. Wotodźko Franciszek,

za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej w dziedzinie geodezji i kartografii:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

42. Jachimski Józef Jan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

43. Beluch Józef Bronisław,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

44. Sobieraj Józef,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

45. Barański Henryk Stefan, 46. Błażejewska Stanisława Celina, 47. Borowiec Stanisław, 48. Marciniec Leszek Stanisław, 49. Przewdzing Dieter Josef, 50. Sielicki Aleksander, 51. Szyszka Jadwiga Teresa, 52. Wójcik Julian Aleksander,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju przemysłu drobiarskiego i paszowego

53. Iracki Leszek Stanisław,

za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej, za działalność społeczną na rzecz dzieci

54. Kucha Ryszard Józef,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz edukacji morskiej młodzieży

55. Kobyliński Stanisław Antoni,

za wybitne zasługi dla rozwoju służby zdrowia

56. Siennicki Rajmund,

za wybitne zasługi w twórczości artystycznej

57. Mucha Roman,

za wybitne zasługi w działalności społecznej i kulturalnej

58. Chłosta Jan Ginter,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej:

59. Czerw Bolesław, 60. Isakow Zbigniew Borys,

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki wodnej

61. Siniecki Cezary Jerzy,

za wybitne zasługi dla kultury narodowej:

62. Konwiński Henryk, 63. Serafin Tadeusz,

za wybitne zasługi dla muzyki polskiej i jej promocji w świecie

64. Sewen-Łagoda Marek,

za wybitne zasługi dla rozwoju oświaty

65. Czejarek Magdalena,

za wybitne zasługi w pracy dydaktycznej, za działalność społeczną

66. Wróblewski Bogusław Władysław,

za wybitne zasługi w pracy dydaktycznej, wychowawczej i społecznej

67. Roszkowska Joanna,

za wybitne zasługi dla szkolnictwa artystycznego, za upowszechnianie kultury muzycznej

68. Szypuła Andrzej,

za wybitne zasługi dla rozwoju dziennikarstwa

69. Harasimiuk Krzysztof,

za wybitne zasługi w pracy zawodowej, za działalność na rzecz integracji środowisk dziennikarskich

70. Batorski Zbigniew Łukasz,

za wybitne zasługi dla wymiaru sprawiedliwości, za działalność na rzecz dzieci i młodzieży

71. Szymańska-Szczęsna Hanna Józefa,

za wybitne zasługi dla rozwoju transportu lotniczego, za działalność charytatywną

72. Lesiecki Zbigniew Marian,

za wybitne zasługi na rzecz rozwoju i ochrony polskich lasów:

73. Gnaciński Aleksander Ryszard, 74. Szczęsny Ryszard, 75. Tylicki Stanisław,

za wybitne zasługi dla rozwoju bibliotekarstwa

76. Usik Janina,

za wybitne zasługi w upowszechnianiu kultury ludowej

77. Kuraś Albina Marcelina,

za wybitne zasługi w popularyzowaniu folkloru regionu zamojskiego

78. Gumiela Marian,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz dzieci potrzebujących pomocy

79. Lewandowski Stanisław,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz pomocy rodzinie

80. Sawicka Maria Elżbieta,

za wybitne zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej

81. Śledziński Janusz,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

82. Sacharuk Antoni,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz kobiet:

83. Chromik Halina Janina, 84. Kruk Halina Maria, 85. Kwas Wiesława Marianna,

za wybitne zasługi dla rozwoju sportu 86. Markowski Stanisław.