POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 czerwca 2005 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 143/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
za zasługi w pracy naukowej i badawczej:

1. Lewicka-Strzałecka Anna Larysa, 2. Paduch Józef Piotr, 3. Pollak-Stachura Maria,

za zasługi w działalności samorządowej:

4. Kowzan Paweł, 5. Przybylski Ryszard Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

6. Bogdan Jan Tadeusz, 7. Nawrocki Antoni, 8. Żelazny Ryszard.