POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 września 2005 r. o nadaniu orderów

Rej. 234/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Łaszkiewicz Bogumił Sławomir,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Czerner Olgierd Władysław, 3. Gronostajski Jerzy Zbigniew, 4. Hartozińska-Szmyrka Antonina Urszula, 5. Kosiniak-Kamysz Kazimierz, 6. Kubale Marek Edward, 7. Kubis Aleksander Alfons, 8. Lewiński Andrzej Krzysztof, 9. Libik Andrzej Włodzimierz, 10. Namieśnik Jacek, 11. Orlik Tadeusz Adam, 12. Nowo-sad Bogusław, 13. Patys Stanisław, 14. Prusek Wie-staw, 15. Przondo-Mordarska Anna Genowefa, 16. Stupnicka-Rodzynkiewicz Ewa Zofia, 17. Wasiak Janusz Antoni, 18. Wiszniewski Andrzej, 19. Zeman Krzysztof Jan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

20. Cisto Maria Ewa, 21. Cisowski Wojciech Andrzej, 22. Czarnecka Elżbieta Waleria, 23. Dyduch Jan Marian, 24. Gabryś Marian Stanisław, 25. Gaweł Wie-staw Józef, 26. Gtowacka Maria Gabriela, 27. Jaku-baszko Juliusz Kazimierz, 28. Jankowska Renata Krystyna, 29. Jasiewicz Czesława Stanisława, 30. Jeżo-wiecka-Kabsch Krystyna Maria, 31. Judycki Józef, 32. Kalużewski Bogdan Andrzej, 33. Koczanowski Józef Marian, 34. Król Bogusław Wojciech, 35. Kwieciński Andrzej, 36. Lisiewska Zofia Barbara, 37. Miczyński Janusz Andrzej, 38. Mikos-Bielak Maria, 39. Moroń Krzysztof Jan, 40. Neyman Antoni Marian, 41. Piątow-ska Danuta Jolanta, 42. Pielka Stanisław Wincenty, 43. Plutecki Janusz, 44. Sabor Janusz Edward, 45. Stówko Witold Andrzej, 46. Smereka Jan, 47. Suliborski Stanisław Jerzy, 48. Szpryngiel Mieczysław, 49. Truchliński Jerzy Józef, 50. Wójcik Franciszek, 51. Zarzycki Jan, 52. Zubek Mariusz Lucjan,

za wybitne zasługi w umacnianiu suwerenności i obronności kraju:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

53. gen. bryg. Bortnowski Aleksander Józef, 54. płk Jodłowski Stanisław Kazimierz, 55. Walasek Lech, 56. płk Wolak Wiesław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

57. płk Alijewicz Roman Kazimierz, 58. ppłk Bialuk Krzysztof, 59. płk Dziedzic Józef, 60. płk Karolczyk Zbigniew, 61. płk Smok Zbigniew Kazimierz, 62. płk Śmi-gielski Tadeusz,

za wybitne zasługi na rzecz ochrony środowiska:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

63. Pawtowski Karol,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

64. Zawadzki Tadeusz,

za wybitne zasługi w pracy zawodowej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

65. Fatalski Tadeusz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

66. Bogacki Kazimierz, 67. Kubiński Andrzej,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju kultury

68. Hanke Rajmund Emanuel,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

69. Wieczorek Jan,

za wybitne zasługi w pracy naukowej na rzecz hodowli drobiu

70. Mazanowski Adam Andrzej,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej

71. Chorbotowicz Piotr,

za wybitne zasługi dla rozwoju rolnictwa:

72. Godzińska-Gruszka Maria Jadwiga, 73. Sęk Andrzej Zbigniew,

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki żywnościowej

74. Zbicińska-Jędrzejewska Janina,

za wybitne zasługi dla rozwoju bankowości spółdzielczej

75. Job Stanistaw Mikołaj,

za wybitne zasługi w pracy zawodowej, za działalność społeczną na rzecz honorowego krwiodawstwa

76. Żurkowski Janusz,

za wybitne zasługi dla gospodarki wodnej

77. Radaszkiewicz Henryk,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz hodowli i produkcji trzody chlewnej:

78. Cholewa Edward, 79. Nowak Mieczysław,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego

80. Ortyl Tadeusz,

za wybitne zasługi w działalności związkowej

81. Sochacki Witold,

za wybitne zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej

82. Kijewski Stanistaw,

za wybitne zasługi na rzecz środowiska rzemieślniczego Warmii i Mazur

83. Skonieczny Andrzej Michał.