POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 235/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej:

1. Litwińczuk Anna Teresa, 2. Migdał Władysław, 3. Mrozowski Michał Piotr, 4. Zalewski Jerzy,

za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej

5. Dronka Zygmunt Józef,

za zasługi w pracy zawodowej, za działalność związkową

6. Kasprzak Bożenna Maria,

za zasługi w działalności społecznej

7. Czenczek Zdzisław Ludwik,

za zasługi w działalności samorządowej

8. Samborski Henryk,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

9. Brudek Władysław Marcin,

za zasługi w działalności na rzecz hodowli i produkcji trzody chlewnej

10. Blicharski Tadeusz Wiktor,

za zasługi w działalności na rzecz Stowarzyszenia im. księdza Stanisława Hieronima Konarskiego

11. Włodarczyk Józef Błażej.