POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 208/2005

Na podsławie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz usławy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za zasługi dla rozwoju hodowli trzody chlewnej, za osiągnięcia w pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Koruba Jadwiga,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Duk Stefan, 3. Gibowska Wilhelmina, 4. Grajek Marian Marek, 5. Konopka Bogdan Stanisław, 6. Kozu-bowski Marek Franciszek, 7. Kubeczek Jerzy, 8. Kulesza Witold, 9. Loc Krzysztof Aleksander, 10. Malinowski Ryszard Józef, 11. Matula Andrzej, 12. Naruszewicz Wioletta Emilia, 13. Tracewicz Halina, 14. Turlej Teresa, 15. Wiatr Józef Bogdan, 16. Wrzała Marek Wiesław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Chrostowska Janina, 18. Gandecka Elżbieta, 19. Kowalik Andrzej Józef, 20. Kwiatkowski Tadeusz Władysław, 21. Matkowski Dariusz, 22. Mrówka Piotr,

na wniosek Ministra Zdrowia za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Baran Tomasz, 24. Kabat Joanna, 25. Urbańska Dorota Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Jagat Emilia Barbara, 27. Karykowska Barbara, 28. Michlewicz Marcin Edward, 29. Rieger Władysława Grażyna, 30. Śledzińska Barbara,

na wniosek Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za zasługi w działalności radiowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Bryćko Ewa Maria, 32. Drelinkiewicz Lucyna Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Bajer Piotr, 34. Drobnik Tomasz, 35. Gackowski Piotr Mariusz, 36. ks. Kapitan Sławomir, 37. ks. Karp Bogumił Szczepan, 38. Kasperczyk Paweł Piotr, 39. Konieczny Michał, 40. Mielimonka Andrzej, 41. Sambor Piotr, 42. Szwedo Bogusław Aleksander,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Balcerzak Sławomir Jakub, 44. Graczyk Piotr, 45. Osika Jakub Stanisław,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

46. Kałdowski Eugeniusz Jan,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Czerepok Eugeniusz, 48. Jaśkiewicz Alicja, 49. Jeżyk Ryszard Wacław, 50. Madej Henryk Marian, 51. Michalik Tadeusz, 52. Rzepka Włodzimierz Jan, 53. Wąsowska Krystyna Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Aniszczyk Bohdan, 55. Bogdanowicz Franciszek, 56. Chrześcijański Jerzy Bogdan, 57. Dawidowicz

Eugeniusz, 58. Iciek Zygmunt Tadeusz, 59. Kozicki Ryszard, 60. Kudźba Andrzej, 61. Lipowska Elżbieta, 62. Otto Tadeusz Stanisław, 63. Pawlik Jadwiga, 64. Stępień Waldemar, 65. Sworowski Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Grzegorz Roman Tadeusz, 67. Iwanicka Joanna, 68. Kaleta Jolanta Maria, 69. Kaniewska-Kuchciak Grażyna Helena, 70. Lica Grażyna Janina, 71. Senyk Teresa, 72. Skoczyńska Bożena Teresa, 73. Stankiewicz Maria, 74. Wistocki Marek Józef,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

75. Kasperski Stefan,

za zasługi dla rozwoju pszczelarstwa

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

76. Piotrowski Józef,

na wniosek Wojewody Lubuskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

77. Chorzalski Józef, 78. Paduszyński Zdzisław, 79. Rudnicki Mieczysław Stefan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

80. Chinalski Andrzej Ryszard, 81. Janus Aleksander, 82. Miech Bożena Marta, 83. Zdrzatka Elżbieta Helena,

za zasługi w pracy zawodowej, za działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

84. Cabel Lech,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

85. Brzezicki Józef Piotr, 86. Gatandziej Andrzej, 87. Rosiński Józef, 88. Sysak Jan, 89. Szczepiński Bronisław, 90. Tobiasz Eugeniusz,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI po raz drugi

91. Tarłowska Mieczysława Zdzisława,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

92. Bończak Stanisław, 93. Klimczak Ryszard, 94. Majcher Mieczysław Piotr, 95. Owczarek Krzysztof Jerzy, 96. Rożniata Zofia Teresa, 97. Rzeźnicki Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

98. Cendrowicz Zofia Józefa, 99. Chmielewski Bogusław Marian, 100. Cieśla Tadeusz Stanisław, 101. Folga Krystyna Barbara, 102. Gajda Elżbieta Zofia, 103. Greger Józef Witold, 104. Jarominek Zenon, 105. Kotala Zbigniew Kazimierz, 106. Kowalewski Henryk Tadeusz, 107. Kozak Tomasz Władysław, 108. Lichy Andrzej, 109. Malczewski Mirosław Kazimierz, 110. Piktus Piotr Mieczysław, 111. Piotrowski Andrzej Bolesław, 112. Ptuciennik Wojciech Mieczysław, 113. Rychlik Alicja Grażyna, 114. Siempiński Władysław Mariusz, 115. Uciński Andrzej, 116. Urzyński Jerzy Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

117. Bazan Anna, 118. Biatas Felicja, 119. Broks-Bratkowska Bożena Helena, 120. Bukowian Elżbieta Jadwiga, 121. Furman Marek Robert, 122. Karlikowska Bożena Maria, 123. Kindela Piotr, 124. Koch Włodzimierz Henryk, 125. Kotaczek Danuta Barbara, 126. Kowalczyk Krystyna Genowefa, 127. Maćczak Wanda, 128. Małecki Włodzimierz Krzysztof, 129. Milczarek Urszula Maria, 130. Mitosz Maria Jolanta, 131. Mróz Helena, 132. Ochnio Jadwiga, 133. Piąstka Wanda Maria, 134. Pogorzelec Marek Piotr, 135. Przybytek Sławomir Stanisław, 136. Sęczkowski Krzysztof, 137. Sobótka Zofia Elżbieta, 138. Stefański Marian, 139. Szulc Jacek Adam, 140. Wojciechowski Rafał Marcin, 141. Zamojski Adam Stefan,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

142. Łuczak Józef, 143. Sromecki Eugeniusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

144. Borkowski Tadeusz Zygmunt, 145. Bujnowicz Jan Kazimierz, 146. Czechowicz Kazimierz, 147. Kluf Jan Stefan, 148. Majzer Stanisław Jan, 149. Ostrowski Stefan, 150. Widerkiewicz Feliks, 151. Zakrzewski Bronisław Kazimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

152. Antczak-Każmierczak Elżbieta, 153. Paczkowski Jerzy Konstanty, 154. Szczepaniak Tadeusz, 155. Zimna Janina,

za zasługi w działalności spotecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 156. Kukulska Lila,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

157. Borkowska Halina, 158. Fice Helena Anna, 159. Paczkowska Grażyna Jadwiga, 160. Pleczuk Urszula, 161. Raczyńska Alicja Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

162. Ziąbka Leokadia Krystyna,

za zasługi na rzecz honorowego krwiodawstwa, za działalność społeczną

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

163. Wieczorek Włodzimierz Bogdan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w twórczości artystycznej

164. Gazda Tadeusz Stanisław, za zasługi dla rozwoju sportu

165. Bogusz Daniel,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

166. Aleksandrowicz Andrzej, 167. Dymek Maria Teresa, 168. Kondracki Ryszard, 169. Siedlecki Andrzej, 170. Stoktosa Tadeusz, 171. Szulc Zbigniew, 172. Wysokińska Jadwiga,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

173. Bialik Tadeusz, 174. Dąbrowa Dariusz Tadeusz, 175. Dobrzański Marcin, 176. Janowski Jacek, 177. Klat Marek Kazimierz, 178. Kościug Czesław Krystian, 179. Kwiatkowski Bogdan Jerzy, 180. Lurzyński Andrzej, 181. Maciotek Hanna, 182. Margas Grzegorz, 183. Piotrowski Zbigniew, 184. Przetomski Kazimierz, 185. Ryncarz Grażyna, 186. Świder Wojciech, 187. Zajkowski Krzysztof, 188. Żurawska Jadwiga,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

189. Chomicz Katarzyna, 190. Choroba Dorota, 191. Kępka Anna, 192. Kotodziejczyk Krzysztof, 193. Kościanek Krystyna, 194. Łotoszyński Michał, 195. Pochylski Janusz, 196. Radzewicz Andrzej, 197. Socha Elżbieta, 198. Wiśniewska Maria,

na wniosek Wojewody Opolskiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

199. Buczyński Włodzimierz, 200. Warzecha Jerzy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

201. Brzóska Kazimierz, 202. Dziwińska Jadwiga Elżbieta, 203. Konieczny Antoni Karol, 204. Kowalska Anna, 205. Tworek Józef, 206. Wilk Krystyna, 207. Witkowski Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

208. Gotdyn Ryszard, 209. Hotda Grażyna, 210. Junga Anna Maria, 211. Kawa Danuta Lidia, 212. Knetki Ewa, 213. Kokocińska Krystyna, 214. Konopka Halina, 215. Kowalczyk Elżbieta Ewa, 216. Kuczaj Barbara, 217. Lerka Teodora, 218. Michali Korneliusz Teodor, 219. Podkówka Ewa, 220. Siewiera Elżbieta, 221. Szewczul Zdzisława, 222. Topota Zbigniew, 223. Zacha Marianna Helena,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego za zasługi dla rozwoju spółdzielczości:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

224. Domino Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

225. Kadyjewska Bożena, 226. Pokrzywa Zofia, na wniosek Wojewody Pomorskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

227. Szymańczak Andrzej Wiesław,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

228. Doniec Stanisław Ignacy, 229. Kaczmarczyk Franciszek Antoni, 230. Kinder Henryk Jerzy, 231. Rolbiecka Barbara, 232. Sikorski Stanisław, 233. Siwik Sylwester, 234. Stoltman Wanda Irena, 235. Wędrowski Mieczysław Franciszek, 236. Wyganowski Jan Antoni, 237. Zamkowski Wawrzyniec Jerzy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

238. Boba Irena, 239. Bocian Leszek, 240. Cisoń Jan, 241. Furmanek Anna, 242. Kuliński Leszek, 243. Lisowski Mirosław Grzegorz, 244. Nitkowski Krzysztof, 245. Obecny Andrzej Stanisław, 246. Rowiński Tomasz Lech, 247. Smolak Józef Włodzimierz, 248. Tęsny Antoni, 249. Żórawski Bogusław Józef, 250. Żytka Iwona,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

251. Bierka Jadwiga, 252. Chilewski Ryszard, 253. Gac Jan, 254. Kuśnierz Stanisław, 255. Łański Władysław, 256. Maras Waldemar, 257. Mądrzyński Zbigniew, 258. Pacyniak Krzysztof Jan, 259. Sochaczewski Mirosław,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej:

260. Koteras Kazimierz, 261. Kozłowski Zygmunt Andrzej, 262. Lizak Mieczysław Marek, 263. Wiśniewska Jadwiga,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu: 264. Czeski Edward, 265. Żukowski Jan,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

266. Krosnowski Wojciech,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

267. Dziedzic Rafał Adam, 268. Podkowiński Andrzej Marek, 269. Tarnawski Leszek.