POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 września 2005 r. o nadaniu stopnia generała Służby Więziennej

nr 111-44-05

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703), na wniosek Ministra Sprawiedliwości, nadaję stopień generała Służby Więziennej Panu pułkownikowi Markowi SZOSTKOWI.