POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 stycznia 2009 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130-2-09

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w Sądzie Okręgowym:


1. Renata Helena BANDOSZ

— w Olsztynie

2. Wiesława BARYŁA-JANKUŁOWSKA

— w Legnicy

3. Wanda BIŃCZAK

— w Legnicy

4. Elżbieta BUDNA

— w Olsztynie

5. Romuald CZERNIECKI

— w Olsztynie

6. Barbara GABRYSZ

— w Legnicy

7. Krystyna Janina GRADOWSKA

— w Olsztynie

8. Andrzej Kazimierz GWIZDAŁA

— w Olsztynie

9. Małgorzata HOLZ

— w Olsztynie

10. Małgorzata Maria KASZTELAN

— w Olsztynie

11. Bogumiła KRASKA

— w Legnicy

12. Anna MŁYNIEC

— w Legnicy

13. Lidia Donata MOLENDA

— w Olsztynie

14. Leszek Franciszek MOTYKA

— w Olsztynie

15. Lech MUŻYŁO

— w Legnicy

16. Ryszard NIENARTOWICZ

— w Olsztynie

17. Waldemar Jan PAŁKA

— w Olsztynie

18. Zbigniew PATURALSKI

— w Olsztynie

19. Leon POPIEL

— w Olsztynie

20. Ewa Antonina PUCHAJDA

— w Olsztynie

21. Zbigniew REGULSKI

— w Legnicy

22. Aleksandra RUDNICKA-REUT

— w Olsztynie

23. Andrzej ŚRODEK

— w Legnicy

24. Anna TKACZYK

— w Olsztynie

25. Aleksandra WESOŁOWSKA

— w Legnicy

26. Zofia WOŚKO

— w Olsztynie

27. Krystyna ZAWADA

— w Legnicy

28. Andrzej ŻURAWSKI

— w Olsztynie