POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 października 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 230/2008

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Bartolik Antoni,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Czarnuch Bronisław, 3. Tomaszewicz Andrzej,

pośmiertnie

4. Pertkiewicz Marian,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Bielski Anatoliusz Konrad, 6. Urbańczyk Józef Wilhelm, 7. Walerych Piotr, 8. Wiśniowski Stanisław Andrzej,

pośmiertnie

9. ks. Kucharski Józef, 10. Płuska Jadwiga,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Gwizdała Jan, 12. Hajek Mieczysław Zbigniew, 13. Rabsztyn Kazimierz Józef, 14. Wójcik Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Mroczek Józef.