POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 października 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 235/2008

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla rozwoju sportu, za osiągnięcia w działalności szkoleniowej i trenerskiej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Brzuchalski Michał, 2. Smalcerz Zygmunt Antoni,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Julczewski Marek Aleksander, 4. Levit Andrei, 5. Olszewski Henryk Józef, 6. Wojciechowski Aleksander,

za zasługi dla rozwoju sportu, za osiągnięcia w działalności szkoleniowej i trenerskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI po raz drugi

7. Drażdżewski Marian,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Godlewski Jan Waldemar, 9. Piątek Andrzej Stanisław, 10. Suski Witold,

za wybitne osiągnięcia sportowe:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

11. Konieczna Aneta Regina,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

12. Blanik Leszek, 13. Jeliński Michał, 14. Kolbowicz Marek, 15. Kołecki Szymon Piotr, 16. Korol Adam Marek, 17. Majewski Tomasz, 18. Wasielewski Konrad Henryk,

za osiągnięcia sportowe

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Andrzejuk Robert Sebastian, 20. Bernatajtys Miłosz, 21. Małachowski Piotr, 22. Mikołajczyk Beata, 23. Motyka Tomasz Marek, 24. Pawetczak Bartłomiej, 25. Pawłowski Łukasz Zygmunt, 26. Randa Paweł Rafał, 27. Wiercioch Adam Andrzej, 28. Wieszczek Agnieszka, 29. Włoszczowska Maja Martyna, 30. Zawrotniak Radosław Aleksander.