POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 października 2008 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 234/2008

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) za zasługi dla społeczności lokalnej, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności społecznej i zawodowej odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Kawa Sebastian Piotr, 2. Krzysztof Bronisław, 3. Stecyk Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Bryczek Bogusława Jolanta.