POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 maja 2009 r. o nadaniu orderów

Rej. 130/2009

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Stanach Zjednoczonych Ameryki za wybitne zasługi w upamiętnianiu losów narodu polskiego, za działalność społeczną i charytatywną:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. ks. Osuch Michał Idzi, 2. Seweryn Wojciech Mieczysław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. ks. Dzieszko Tadeusz, 4. Urbaniak Stanisław,

obywatelka Stanów Zjednoczonych Ameryki za wybitne zasługi w popularyzowaniu i promowaniu kultury polskiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Puacz Mira.