POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 maja 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 125/2009

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

w uznaniu wybitnych zasług w międzynarodowej współpracy na rzecz ochrony wolności i praw człowieka i obywatela obywatele Federacji Rosyjskiej:

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Kowaliow Siergiej,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Bonner Elena, 3. Ponomarew Lew,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

obywatel Republiki Francuskiej

4. Develoye Jean-Paul,

obywatel Państwa Izrael

5. Lindenstrauss Micha,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych:

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Republice Południowej Afryki za wybitne zasługi w rozwijaniu współpracy gospodarczej i handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Południowej Afryki, za działalność polonijną

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6. Kiepiela Andrzej,

obywatel Federacyjnej Republiki Brazylii za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-brazylijskiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

7. Markiewicz Jerzy,

obywatele Republiki Estońskiej:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-estońskiej współpracy:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

8. Herkel Andres, 9. Jurgenson Sven, 10. Mihkelson Marko,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

11. Lindepuu Hendrik, 12. Peterson Marius,

za zasługi w rozwijaniu polsko-estońskiej współpracy:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Kustova Oksana,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Ernits Mairi, 15. Laur Mati,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Napp Riho,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkała w Republice Estońskiej za zasługi w rozwijaniu polsko-estońskiej współpracy

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Pullat Wiesława Barbara,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkała w Republice Francuskiej za zasługi w rozwijaniu polsko-francuskiej współpracy turystycznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Korbik Anna,

obywatel Republiki Greckiej za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-greckiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

19. Carcabassis Pantelis,

obywatel Kanady i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej za zasługi w działalności na rzecz Polonii kanadyjskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Simpson Frank,

obywatel Republiki Kolumbii za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-kolumbijskiej współpracy gospodarczej i handlowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

21. Rojas Gooding Edgard,

obywatele Republiki Libańskiej za zasługi w rozwijaniu polsko-libańskiej współpracy w dziedzinie archeologii

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Atallah Mounir, 23. Husseini Frederic,

obywatel Republiki Litewskiej za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-litewskiej współpracy

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

24. Kirkilas Gediminas,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkała w Republice Federalnej Niemiec za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury, za działalność polonijną

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

25. Adamowicz-Zimnoch Helena,

obywatel Królestwa Norwegii za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-norweskiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

26. Hauge Knut,

obywatel Republiki Słowackiej za zasługi w promowaniu spraw Polski, za działalność społeczną i charytatywną

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Kurhajec Peter,

obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy kulturalnej i naukowej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

28. Kułakowski Edward Joseph, 29. Richmond Yale Wolf,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

30. Joffe Muriel, 31. Righetti Scott Robert,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Szwecji za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-szwedzkiej współpracy gospodarczej, za działalność charytatywną

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

32. Cegliński Krzysztof, obywatelka Królestwa Szwecji za zasługi w promowaniu spraw Polski, za działalność charytatywną

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Martensson Elżbieta,

obywatele Ukrainy:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz upamiętniania miejsc pamięci narodowej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

34. Cydzik Eugeniusz Stanisław,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-ukraińskiej współpracy kulturalnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

35. Bokotej Andrij, 36. Iwanowa Maria, 37. Maławski Mieczysław, 38. Pustelnik Maria,

za zasługi w rozwijaniu polsko-ukraińskich dobrosąsiedzkich stosunków

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Czebanienko Aleksander, 40. Hrytsak Lev, 41. Rudnicki Włodzimierz,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali na Ukrainie

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w organizowaniu pomocy humanitarnej osobom potrzebującym, za działalność na rzecz pielęgnowania tradycji narodowych

42. ks. Kurek Andrzej Jan,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz integracji młodzieży polskiej i ukraińskiej

43. ks. Smolka Piotr,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Republice Włoskiej w uznaniu wybitnych zasług dla Kościoła polskiego, za rozwijanie duszpasterstwa wśród Polonii we Włoszech

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

44. ks. Burniak Marian.