POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 maja 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 133/2009

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Wianecki Krzysztof Andrzej,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Kasprzyk Krzysztof Jerzy, 3. Kowalczyk Tadeusz, 4. Migas Bogdan, 5. Wiśnieski Wojciech, 6. Zagrodzki Feliks Bogusław,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich

7. Piotrowska Genowefa,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8.  Dąbrowski Tadeusz, 9. Wójcik-Wójcicka Aleksandra Leokadia,

pośmiertnie

10. Kurkowska Irena,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej:

11. Dębski Wojciech Władysław, 12. Gruszczyński Jerzy Mikołaj, 13. Kozłowski Marian Józef, 14. Królikowski Zenon, 15. Ludwicka Maria Luisa, 16. Ludwicki Tadeusz, 17. Ryba Bogumił, 18. Zagrodzka Helena,

pośmiertnie

19. Dastych Jerzy Roman,

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Pajek Kazimierz,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej

21. Plachimowicz Kazimierz Franciszek.