POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 lutego 2008 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

Rej. 16/2008

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki morskiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Talaska Zbigniew,

za zasługi dla rozwoju gospodarki morskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Ziemnicki Ryszard Antoni,

pośmiertnie

3.  Błażejowski Wojciech, 4. Buchwald Edmund, 5. Grabowski Tadeusz, 6. Gregorczyk Zbigniew, 7. Grzybek Andrzej, 8. Guździot Maciej, 9. Horecki Roman, 10. Jagiełło Tadeusz, 11. Jankuniec Wiktor, 12. Kiszelewski Bernard, 13. Kobiela Edward, 14. Kręcielewski Mirosław, 15. Kwiatkowski Marian, 16. Łyszkowski Waldemar, 17. Malinowski Tomasz, 18. Matarowicz Leszek, 19. Myszkowski Roman, 20. Nadolski Stanisław, 21. Pi-lichowski Marek, 22. Szurgociński Wacław, 23. Szychowski Wiktor, 24. Wieliński Krzysztof, 25. Zagrobelny Krzysztof.