POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 listopada 2010 r.

nr 1130-27-2010

o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:


I. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

1. Krzysztof Zygmunt EICHSTAEDT

— w Łodzi

2. Wiesław Marian KOSOWSKI

— w Katowicach
II. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

3. Jarosław BARTKOWIAK

— w Ostrołęce

4. Piotr Bogdan BRODA

— w Katowicach

5. Andrzej Dariusz CZAPUTA

— w Katowicach

6. Magdalena DĄBROWSKA

— w Ostrołęce

7. Piotr Cezary HORZELA

— w Katowicach

8. Jacek SOBCZYŃSKI

— w Katowicach

9. Magdalena Kinga WÓJCIK

— w Katowicach
III. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego

10. Marcin Wojciech CICHOSZ

— w Tczewie