POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 listopada 2010 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 415/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, za zasługi dla obronności i suwerenności kraju, odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. płk Chudy Zdzisław, 2. Kocańda Dorota, 3. Kossowski Robert, 4. Kubacki Roman, 5. Małachowski Jerzy, 6. płk Mruk Wiesław Adam, 7. płk Stachula Bogusław Sławomir, 8. Śnieżek Lucjan, 9. Wójcicki Wiesław Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. ppłk Bartnicki Adam Robert, 11. mjr Czopik Grzegorz, 12. Derewońko Agnieszka Małgorzata, 13. Jackowski Jerzy, 14. ppłk Kaniewski Piotr Tomasz, 15. Kowalski Leszek, 16. ppłk Krawczak Robert Marek, 17. Owczarek Robert, 18. Szymczyk Elżbieta Agnieszka,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. mjr Bednarczyk Mariusz Piotr, 20. ppłk Drabik Krzysztof, 21. płk Malewski Jerzy Jan, 22. mjr Morka Andrzej Leszek, 23. ppłk Pieczywok Andrzej, 24. płk Wlazłowski Grzegorz Stanisław.