POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 listopada 2010 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 420/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Obrony Narodowej za zasługi dla obronności i suwerenności kraju:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. płk Blak Krystyn, 2. Trojanowski Tadeusz Bolesław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. płk Babinowski Waldemar, 4. płk Gawrych Lech Henryk, 5. ppłk Kapuściok Marek Stanisław, 6. kmdr Prus Cezary Artur, 7. płk Wiśniewski Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Ćwikło Grzegorz, 9. Frącz Ewa, 10. ppłk German Tomasz, 11. ppłk Januszewski Leszek Kazimierz, 12. Kurzawska Beata Alicja, 13. ppłk Nancka Andrzej, 14. Nowak Arkadiusz,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Kubas-Hul Teresa Krystyna.