POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 lipca 2005 r. o nadaniu orderów

Rej. 182/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) za wybitne zasługi w pracy zawodowej odznaczeni zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Grabowski Andrzej,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Wychowski Wiesław.