POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 lipca 2005 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 155/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Kultury:

za zasługi dla rozwoju muzealnictwa

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Bemasik Maria Jadwiga, 2. Jakosz-Chojnacka Zdzisława Genowefa, 3. Link-Lenczowska Stanisława, 4. Petrus Anna Władysława, 5. Piwocka Maria Magdalena, 6. Stępień Piotr Michał,

za zasługi dla szkolnictwa artystycznego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Cieślewicz-Orawiec Bernadeta Bogumiła, 8. Kandulska-Jakóbczyk Ewa, 9. Krupa Antoni Józef, 10. Łabul Maria Małgorzata, 11. Nowak Zdzisław Kazimierz, 12. Rogoż Maria Gabriela, 13. Stalmierski Janusz, 14. Wyszyńska Jadwiga Marta,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Anders Maria Jadwiga, 16. Artykiewicz Andrzej Piotr, 17. Bezdziecka-Kosik Iwona, 18. Drobnik Paweł Maria, 19. Gubański Tomasz Radosław, 20. Kaiser Danuta, 21. Kłosowska Wanda Maria, 22. Kordalska Halina Maria, 23. Kostrzewska Halina Maria, 24. Lempart-Geratowska Marta Ewa, 25. Maciejowski Wojciech Marian, 26. Organiszczak Anna, 27. Pruss Elwira Jadwiga, 28. Rydlewicz-Zielińska Lidia Wanda, 29. ks. Wilczyński Józef Bogdan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Boniecka Magdalena Maria, 31. Mitros-Suchorzewska Jolanta, 32. Trybułowska Grażyna Bożena, 33. Werdon Maria Zofia, 34. Wysocka Agnieszka Anna, 35. Ziółkowska Antonina,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za zasługi dla rozwoju gospodarki żywnościowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Bożek Michał Bolesław, 37. Przeździak Marek Karol,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Bizoń Stanisław, 39. Kawski Leszek, 40. Olkowski Andrzej, 41. Starosta Waldemar Henryk, 42. Ulatowska Barbara,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Gantner Andrzej,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego za zasługi w pracy zawodowej, za osiągnięcia w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

44. Słabicki Kazimierz,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Gubicz Bożena,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Bajurny Grażyna Ewa, 47. Bazylak Zdzisława Julia, 48. Unicki Lucjan Bolesław, 49. Janczara Marek, 50. Janz Ala, 51. Kapuścińska Halina, 52. Klimaszewski Paweł Jacek, 53. Kulbat Czesława, 54. Kuśmierz Zbigniew Izydor, 55. Mielczarek Kazimierz, 56. Młynarczyk Szymon Michał, 57. Moroz Mieczysław, 58. Murawski Edward, 59. Noweta Marian, 60. Ptasznik Aleksandra, 61. Skaryszewska Daniela, 62. Smoliński Ryszard, 63. Sołtys Małgorzata, 64. Wolak Wincenty, 65. Wysocki Piotr Waldemar,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Bazarnik Marta, 67. Berny-Stocka Anna, 68. Chruściel Barbara, 69. Dmochowska Bogusława, 70. Domagała Elżbieta, 71. Domagała Jerzy, 72. Dragon Ewa, 73. Galik Jan, 74. Gamalczyk-Małek Emilia, 75. Gładysz Agnieszka, 76. Iwanicka Anna Elżbieta, 77. Kaczmarek Ryszard, 78. Kapsa Ewa, 79. Kijowska Irena, 80. Klima Jolanta, 81. Kojs Jadwiga, 82. Kosendiak Dorota, 83. Kozłowska Grażyna Maria, 84. Królicki Krzysztof, 85. Kurtok Czesław, 86, Leszczyńska Bożena, 87. Łomnicka-Rogal Małgorzata Zofia, 88. Mielus Jolanta, 89. Mulik Bernard, 90. Nankowska Beata, 91. Nicińska Elżbieta, 92. Oczkowska-Pal Grażyna, 93. Orszewska Maria, 94. Paluchowski Jarosław Paweł, 95. Paprocka Alicja Maria, 96. Patera Danuta, 97. Potoczna Krystyna, 98. Prochownik Ewa, 99. Przyłucka Zofia, 100. Religioni-Kotkowska Jolanta, 101. Rymarczuk Henryk, 102. Sirman Janusz Sylwester, 103. Solarek Elżbieta, 104. Stencel Robert, 105. Szolc Jolanta, 106. Ślusarz Magdalena, 107. ŚwitaIska Teresa, 108. Wąsik Zbigniew, 109. Wira Artur, 110. Wojciechowska Krystyna, 111. Wojtacki Kazimierz, 112. Wróblewska Grażyna Helena, 113. Żabska Ewa Maria,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

114. Tudruj Lucyna,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

115. Pidek Henryk,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

116. Bielecka Maria, 117. Mućko Teresa Bronisława, 118. Zdybel Halina Irena, 119. Żakowska Halina Józefa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

120. Kopystyńska Danuta, 121. Stolarczuk Zbysław Eugeniusz,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

122. Radek Urszula Maria,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

123. Stępień Edward, 124. Szajnocha Juliusz Karol,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

125. Biernat Adam Andrzej, 126. Chazan Jan, 127. Dawidziuk Krzysztof Włodzimierz, 128. Domański Czesław Władysław, 129. Gnatowicz Władysław, 130. Kucharczyk Hieronim Ignacy, 131. Owca Stanisław, 132. Przywara Marek Jan, 133. Sęczyk Stanisław, 134. ks. Śliwowski Michał Marian, 135. Zasada Adam Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

136. ks. Groszek Sławomir Marek,

na wniosek Wojewody Lubuskiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI po raz drugi

137. Kowalczyk Krystyna, 138. Krawiec Jan,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

139. Dubicki Tadeusz, 140. Michalski Wojciech, 141. Szulc Leon, 142. Winiarz Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

143. Barłóg Zdzisław Stefan, 144. Janelt Jerzy,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

145. Kowalik Marcin,

za wzorowe wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

146. Kuciara Grażyna Wanda, 147. Wojtaszek Maria Barbara,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

148. Gołda Halina Grażyna, 149. Kozak Wojciech,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

150. Kapusta Halina Elżbieta, 151. Nakonieczny Jerzy Sylwester,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

152. Kobyłecki Stanisław Władysław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI 153. Złocki Jan Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

154. Domagała Barbara Anna, 155. Kusiak Stanisław, 156. Leś Edmund, 157. Żurek Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

158. Kalicińska Wanda Kazimiera, 159. Malinowski Wiesław, 160. Zaborek Jan Franciszek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

161. kpt. Demidowski Stanisław Feliks, 162. ppłk Katański Augustyn Jan, 163. ppłk Pałetko Robert Roman,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

164. Kołodziej Zdzisław Lucjan, 165. Sroka Jacek Ryszard,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

166. Fudro Władysław, 167. Gil Jerzy, 168. Kościelniak Stanisław, 169. Król Czesław, 170. Potaczek Tadeusz, 171. Wacławik Dominik,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

172. Gackowiec Stanisław, 173. Gil Wojciech, 174.Potaczek Józef, 175. Potaczek Stanisław,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za działalność społeczną:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

176. Jaszczuk Stanisław Romuald, 177. Szczubełek Hanna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

178. Bartulski Tomasz, 179. Majewska Dorota, 180. Malanowska Danuta, 181. Matejko Barbara, 182. Rosiński Lesław, 183. Szczepanowska Maria Teofila, 184. Warsztocki Stanisław Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

185. Burda-Mazurek Katarzyna, 186. Miller Jacek,

za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej na rzecz rozwoju spółdzielczości mieszkaniowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

187. Ronek Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

188. Giller Grażyna Ewa, 189. Grochowski Paweł Henryk, 190. Kowalski Ryszard, 191. Zawadil Adam Witold,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

192. Grzanewicz Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

193. Jakubowski Wojciech Grzegorz, 194. Piekarski Edward, 195. Wiśniewski Jerzy,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w pracy zawodowej, za działalność na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

196. Lalicka Zofia,

za zasługi w pracy artystycznej, za działalność na rzecz upowszechniania kultury ludowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

197. Iwanowski Bogusław,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

198. Kosiorowski Jan, 199. Kulpiński Jerzy, 200. Winiarski Ryszard Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

201. Buż Grażyna Zofia, 202. Grochala Jacek, 203. Jęczmieńionka Jerzy, 204. Stec Włodzimierz, 205. Żurek Anna Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

206. Gibała Stanisław, 207. Majchrowska-Leniart Małgorzata Ewa, 208. Rosa Urszula Józefa, 209. Warchoł Kamila Anna,

za zasługi w działalności na rzecz środowiska kombatanckiego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

210. Reszko Stanisław Ignacy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

211. Och Waldemar Antoni, 212. Pytlowany Stanisław Zygmunt,

za zasługi w działalności na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

213. Krasnowska Teresa Hanna, 214. Wójcik Zdzisław,

na wniosek Wojewody Podlaskiego za zasługi dla rozwoju rolnictwa:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

215. Adamczuk Jan, 216. Doroszczuk Roman,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

217. Busłowicz Jan, 218. Cudnowski Jarosław Andrzej, 219. Kaczyńska Joanna, 220. Wyszyński Zygmunt,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

221. Brochocki Henryk, 222. Przybył Ryszard,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

223. Storoniak Roman,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

224. Drewnowska-Sochańska Alina, 225. Kaczmarek Krzysztof Lucjan, 226. Różewicki Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

227. Dudarenko Grażyna Teresa, 228. Kramarz Ewa Agnieszka, 229. Poterek Danuta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

230. Wawrzonowska Jolanta Rita,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz organizacji kombatanckiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

231. Wiśniewski Włodzimierz Franciszek,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

232. Gawłowski Stanisław.