POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 lipca 2005 r. o nadaniu orderów

Rej. 180/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczną na rzecz środowiska kombatanckiego odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Sikorski Witold Henryk,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Aniołek Władysław, 3. Komorowska Helena Violetta, 4. Przybylski Henryk,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Gudera Edward, 6. Korczyńska Janina, 7. Turzewski Jerzy Sławoj, 8. Zandrowicz Zbigniew.