POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 czerwca 2006 r. o nadaniu tytułu profesora

nr 115-2-06

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) nadaję niżej wymienionym osobom

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Michał DADLEZ

dr hab. Barbara Joanna GODZIK

dr hab. Andrzej Kiejstut KONONOWICZ

dr hab. Maria Ludwika RUDAWSKA

dr hab. Jan Wiktor SADOWSKI

dr hab. Krzysztof SIUDA

dr hab. Jolanta TARASIUK

dr hab. Eugenia TĘGOWSKA

dr hab. Wojciech WITALIŃSKI

nauk chemicznych

dr hab. Jacek Czesław GLIŃSKI

dr hab. Barbara PACEWSKA

dr hab. Stanisław Lechosław RANDZIO

dr hab. Andrzej SOBKOWIAK

nauk ekonomicznych

dr hab. Aleksandra JEWTUCHOWICZ

dr hab. Andrzej Hieronim STĘPNIAK

nauk farmaceutycznych

dr hab. Jerzy Edward KLIMEK

dr hab. Mirosława Jadwiga SZCZEPAŃSKA-KONKEL

nauk fizycznych

dr hab. Piotr BIZON

dr hab. Zdzisław Stanisław BURDA

dr Jan Piotr LASOTA

dr hab. Adam MAJ

dr hab. Andrzej Tadeusz PŁOCHOCKI

dr hab. Wiesława Antonina SIKORA

dr hab. Ewa Wiktoria STACHOWSKA

dr hab. Ryszard Wiktor STOLARSKI

nauk humanistycznych

dr hab. Jan CZERNIAKIEWICZ

dr hab. Andrea FOLKIERSKA

dr hab. Marek HAŁUB

dr hab. Anna Maria KRAJEWSKA-STASIAK

dr hab. Jerzy MODRZEWSKI

dr hab. Włodzimierz ONISZCZENKO

dr hab. Ewa PACZOSKA

dr hab. Zdzisław Marek PIETRZYK

dr hab. Stefan Jerzy RITTEL

dr hab. Halina Zofia RUSEK

dr hab. Piotr Jarosław STALMASZCZYK

dr hab. Marian SURDACKI

dr hab. Bogdan Witold SZLACHTA

dr hab. Wojciech Jerzy TYGIELSKI

dr hab. Marian WALCZAK

dr hab. Jacek Ireneusz WITKOŚ

dr hab. Anna Ewa WOŹNIAK

dr hab. Zbigniew Konrad ZAPOROWSKI

nauk matematycznych

dr hab. Krzysztof Michał BOGDAN

nauk medycznych

dr hab. Stefan Paweł BARON

dr hab. Stefan Karol CHŁOPICKI

dr hab. Andrzej FRIEDMAN

dr hab. Jakub GOŁĄB

dr hab. Ewa JABŁOŃSKA

dr hab. Anna Ewa JANECKA

dr hab. Jacek KUBICA

dr hab. Wanda Lucyna KUZNA-GRYGIEL

dr hab. Zofia Izabella MARIAK

dr hab. Elżbieta Maria MIERZWINSKA-NASTALSKA

dr hab. Przemysław Antoni MYJAK

dr hab. Rafał Roman TARNAWSKI

dr hab. Michał WOŹNIAK

nauk o Ziemi

dr hab. Dariusz KRZYSZKOWSKI

dr hab. Szczepan Jan PORĘBSKI

dr hab. Tadeusz STRYJAKIEWICZ

nauk prawnych

dr hab. Marek Piotr GÓRSKI

dr hab. Antoni Stanisław WITOSZ

nauk rolniczych

dr hab. Bolesław BIENIEK

dr hab. Alicja Henryka CZAMARA

dr hab. Jarosław Marek FRACZEK

dr hab. Mirosława Maria GILEWSKA

dr hab. Edward HUTNIK

dr hab. Andrzej KUNCEWICZ

dr hab. Jacek Piotr LEMAN

dr hab. Barbara Krystyna MAJCHRZAK

dr hab. Ewa Jadwiga NEBESNY

dr hab. Jan Aleksander ROZBICKI

dr hab. Lucyna SŁOMIŃSKA

dr hab. Maria Magdalena WAWRZYNIAK

dr hab. Edward WRÓBEL

dr hab. Krystyna Elżbieta ZARZECKA

nauk technicznych

dr hab. George Joseph ANDERS

dr hab. Bogumił BIENIASZ

dr hab. Marian Tadeusz BROŻEK

dr hab. Wacław CELADYN

dr hab. Jacek CHRÓŚCIELEWSKI

dr hab. Janusz Tadeusz CIEŚLIŃSKI

dr hab. Krystyna CZAPLICKA-KOLARZ

dr hab. Marek Stanisław DZIUBIŃSKI

dr hab. Wojciech KABACIŃSKI

dr hab. Piotr Antoni KACEJKO

dr hab. Waldemar KAMRAT

dr hab. Andrzej Zbigniew KRAŚNIEWSKI

dr hab. Józef Mieczysław KRZYŻANOWSKI

dr hab. Zbigniew LISIK

dr hab. Zbigniew MALINOWSKI

dr hab. Waldemar Andrzej MINKINA

dr hab. Jan OGONOWSKI

dr hab. Franciszek ORYŃSKI

dr hab. Adam Piotr PODHORECKI

dr hab. Maciej Bogusław RAFAŁOWSKI

dr hab. Janusz Ryszard RAK

dr hab. Janusz RĘBIELAK

dr hab. Lesław Adam SOCHA

dr hab. Janusz Czesław SOSNOWSKI

dr hab. Włodzimierz SOSNOWSKI

dr hab. Ludosław Włodzimierz STOBIERSKI

dr hab. Tomasz Tadeusz SUCHECKI

dr hab. Włodzimierz SZCZEPANIAK

dr hab. Tomasz Wiesław SZCZURASZEK

dr hab. Krzysztof Włodzimierz SZEWCZYK

dr hab. Andrzej Jacek TEJCHMAN-KONARZEWSKI

dr hab. Krzysztof ZAWIRSKI

nauk teologicznych

ks. dr hab. Jan ZAŁĘSKI

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk filmowych

Jolanta Anna DYLEWSKA

sztuk muzycznych

Roman DEGLER-JABŁOŃSKI