POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 czerwca 2006 r. o nadaniu tytułu profesora

nr 115-3-06

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) nadaję niżej wymienionym osobom

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr Ewa CZARNECKA-VERNER

dr hab. Marek Marian FIGLEROWICZ

dr hab. Monika Maria HRYNIEWICZ

dr hab. Piotr Andrzej KUŚNIERCZYK

dr hab. Andrzej Janusz OŻYHAR

dr hab. Agnieszka Ewa SIRKO

dr hab. Barbara Alicja TUDEK

nauk chemicznych

dr hab. Maria BALCERZAK

dr hab. Halina KACZMAREK

dr hab. Józef Bogusław MIECZKOWSKI

nauk ekonomicznych

dr hab. Marian HOPEJ

dr hab. Władysław KĘDZIOR

dr hab. Wojciech Adam MORAWSKI

dr hab. Marian NIEDZWIEDZINSKI

dr hab. Tadeusz Ryszard SZUMLICZ

dr hab. Jolanta Barbara ZIEZIULA

nauk farmaceutycznych

dr hab. Ewa CHABIELSKA

nauk fizycznych

dr hab. Janina HELDT

dr hab. Czesław Andrzej KOEPKE

dr hab. Adrian Piotr KOZANECKI

dr hab. Zdzisław Tadeusz LALOWICZ

dr hab. Krzysztof Antoni MEISSNER

dr hab. Roman Jerzy SOBOLEWSKI

nauk humanistycznych

dr hab. Monika Antonina ADAMCZYK-GARBOWSKA

dr hab. Władysław DYKCIK

dr hab. Czesław KOSAKOWSKI

dr hab. Barbara Jadwiga KOŻUSZNIK

dr hab. Ewa Krystyna MACHUT-MENDECKA

dr hab. Roman Stanisław MICHAŁOWSKI

dr hab. Ryszard PARZĘCKI

dr hab. Ewa Stefania REWERS

dr hab. Jolanta SIERAKOWSKA-DYNDO

dr hab. Lesław Jerzy TATAROWSKI

nauk matematycznych

dr hab. Grzegorz GROMADZKI

dr hab. Adam Stanisław IDZIK

nauk medycznych

dr hab. Barbara Małgorzata BIEŃ

dr hab. Wojciech HANKE

dr hab. Piotr Marian HOFFMAN

dr hab. Danuta Maria KOKOCIŃSKA

dr hab. Adam Jacek KRĘTOWSKI

dr hab. Wojciech Stefan MAKSYMOWICZ

dr hab. Piotr Mirosław MAŁKOWSKI

dr hab. Krystyna MAŚLANKA

dr hab. Janusz POPKO

dr hab. Krzysztof Tadeusz WĘDZONY

dr hab. Piotr ZIÓŁKOWSKI

dr hab. Krzysztof Feliks ŻMUDKA

nauk o kulturze fizycznej

dr hab. Roman Maciej KALINA

nauk leśnych

dr hab. Tomasz Jacek WAŻNY

nauk o Ziemi

dr hab. Stanisław CIOK

dr hab. Lucyna Mirosława FALKOWSKA

dr hab. Marek LEWANDOWSKI

dr hab. Krystyna Maria SZEROCZYŃSKA

nauk rolniczych

dr hab. Stefania KINAL

dr hab. Marian Józef LIPINSKI

dr hab. Tadeusz ŁUCZKIEWICZ

dr hab. Adam Stanisław NIEDZIELSKI

dr hab. Stanisław Feliks PIETRUSZEWSKI

dr hab. Bożena Maria SZYMAŚ

dr hab. Janusz Michał TERLECKI

dr hab. Jerzy Andrzej WÓJCIK

dr hab. Kazimiera Ewa ZGÓRSKA

dr hab. Zofia Alicja ŻEGARSKA

nauk technicznych

dr hab. Jerzy Franciszek JANIK

dr hab. Eugeniusz Józef MAZANEK

dr hab. Włodzimierz PAUK

dr hab. Jacek STADNICKI

nauk weterynaryjnych

dr hab. Andrzej Krzysztof MAZUR

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk filmowych

Grażyna Stanisława KĘDZIELAWSKA

Zbigniew Stanisław WICHŁACZ

sztuk plastycznych

Ewa Maria PORADOWSKA-WERSZLER