POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 września 2010 r.

nr 1130-22-10

zmieniające postanowienie o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. postanawia się, co następuje:

§ 1. W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2009 r. nr 1130-12-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (M. P. Nr 37, poz. 559) wykreśla się pkt 4.

§ 2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 27 marca 2009 r.