POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 września 2007 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów

nr 1131-27-07

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 7 września 2007 r. odwołuję ze składu Rady Ministrów:

1. Panią Zytę Janinę GILOWSKĄ                   —z urzędów Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Finansów,

2. Pana Przemysława Edgara GOSIEWSKIEGO       — z urzędów Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra — Członka Rady Ministrów,

3. Pana Mariusza BŁASZCZAKA                   — z urzędu Ministra — Członka Rady Ministrów,

4. Panią Annę Elżbietę FOTYGĘ                    — z urzędów Ministra Spraw Zagranicznych i Przewodniczącej Komitetu Integracji Europejskiej,

5. Panią Grażynę GĘSICKĄ                       — z urzędu Ministra Rozwoju Regionalnego,

6. Pana Wojciecha Stefana JASIŃSKIEGO           — z urzędu Ministra Skarbu Państwa,

7. Pana Jerzego POLACZKA                       — z urzędu Ministra Transportu,

8. Pana Zbigniewa RELIGĘ                        — z urzędu Ministra Zdrowia,

9. Pana Michała SEWERYŃSKIEGO                — z urzędu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

10. Pana Aleksandra Marka SZCZYGŁO              — z urzędu Ministra Obrony Narodowej,

11. Pana Jana SZYSZKO                          — z urzędu Ministra Środowiska,

12. Pana Kazimierza Michała UJAZDOWSKIEGO      — z urzędu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

13. Pana Zbigniewa WASSERMANNA               — z urzędu Ministra — Członka Rady Ministrów,

14. Pana Piotra Grzegorza WOŹNIAKA               — z urzędu Ministra Gospodarki,

15. Pana Zbigniewa ZIOBRO                       — z urzędu Ministra Sprawiedliwości.