POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 września 2007 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 156/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

na wniosek Wojewody Pomorskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. ks. Duszyk Antoni, 2. Pałysińska-Konczak Antonina Felicja,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Cudnik Krzysztof, 4. Detlaff Jerzy, 5. Meyer Jerzy Leopold, 6. Mrówczyńska Bożena Jadwiga, 7. Rzeppa Teresa Bożenna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Grabowska Lidia, 9. Kłaczkiewicz Irena Joanna, 10. Sarzyński Zbigniew, 11. Stanicka Regina, 12. Zakrzewska Mariola Maria,

na wniosek Wojewody Śląskiego za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Musiał Marian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14.  Kozioł Stanisław Czesław, 15. Żelazny Franciszek.