POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 września 2006 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 102/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, za odwagę i męstwo wykazane w czasie wykonywania zadań służbowych w Polskim Kontyngencie Wojskowym w składzie Wielonarodowej Dywizji Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku odznaczeni zostają

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

1. st. szer. Furmaniak Karol, 2. mł. chor. szt. Stachowiak Artur, 3. plut. Wątroba Wojciech, 4. st. chor. Wolański Grzegorz.