POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 września 2006 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 107/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432), na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego odznaczeni zostają:

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

1. Ciepłuch Wojciech, 2. sierż. Joneczek Jerzy Jacek, 3. Piela Tadeusz, 4. Rugowski Krzysztof, 5. st. post. Szeląg Jerzy Zbigniew, 6. Trojan Waldemar,

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

7. Luba Leszek.