POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 206/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Obrony Narodowej za zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. ppłk Bień Krzysztof, 2. Buraczyński Franciszek, 3. Czarnecki Marian, 4. ppłk Franek Zbigniew Karol, 5. mjr Hanuszewski Janusz Marian, 6. Jopkiewicz Franciszek Antoni, 7. płk Kadłubowski Alfred, 8. mjr Kisielewski Ireneusz Witold, 9. płk Kondrat Krzysztof, 10. ppłk Kopacki Zbigniew Marek, 11. płk Kretkowski Ryszard, 12. ppłk Leśniewski Antoni Adam, 13. ppłk Mi-siak Mirosław Tadeusz, 14. ppłk Modrzewski Józef, 15. Sędziak Janina Anna, 16. ppłk Sieradzki Marek Eugeniusz, 17. ppłk Sroka Jan, 18. ppłk Strójwąs Zbigniew Bolesław, 19. mjr Thaddey Romuald Wiktor, 20. Wierzbicki Krzysztof Paweł, 21. ppłk Wiśniewski Sylwester Grzegorz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. mjr Brachaczek Stanisław Józef, 23. ppłk Fał-kowski Wojciech Andrzej, 24. ppłk Filewski Piotr Jerzy, 25. Gajda Halina, 26. ppłk Gruca Marek Jarosław, 27. mjr Jakubik Adam, 28. mjr Janiak Zygmunt Józef, 29. Kędzierska Teresa Maria, 30. płk Kiraga Andrzej, 31. mjr Kowalik Krzysztof, 32. płk Kowalski Sławomir Mariusz, 33. Lipińska Anna, 34. ppłk Lisowski Wiesław, 35. mjr Majdura Krzysztof, 36. Makowski Stefan, 37. Malik-Praga Barbara, 38. mjr Maziarek Zbigniew Waldemar, 39. Michalak Daniela. 40. Mikołajczyk Aneta Maria, 41. płk Miszczak Edward, 42. mjr Nowak Kazimierz, 43. płk Nowak Zenon, 44. ppłk Polus Jarosław, 45. ppłk Potczyński Artur Franciszek, 46. pik Radzewicz Jan, 47. st. chor. szt. Sagan Bogdan Adam, 48. kpt. Sagan Sławomir Piotr, 49. ppłk Skorupski Dariusz, 50. mjr Suska Dariusz, 51. Szykulska Izabella, 52. mjr Świątek Janusz Zenon, 53. ppłk Wieleba Krzysztof, 54. mjr Wielebski Andrzej, 55. Wojtyczka Irena Monika, 56. Wolna Irena, 57. płk Wożniak Sławomir, 58. Wrzeszcz Krystyna, 59. płk Zakrzewski Waldemar,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. ppłk Anacki Stanisław Dariusz, 61. Bajgot Krystyna, 62. ppłk Banak Grzegorz, 63. Banaszak Janusz Stefan, 64. płk Barański Adam, 65. ppłk Bejm Tadeusz Antoni, 66. mjr Breszko Dariusz, 67. mjr Brzózka Arkadiusz, 68. Bzdziula Grażyna Maria, 69. ppłk Bzymek Andrzej, 70. kpt. Chmiel Mirostaw, 71. mjr Ciężkowski Mirosław, 72. chor. szt. Cukiert Leszek, 73. mjr Ćwiklik Krzysztof, 74. mjr Dembek Adam, 75. mjr Derc Jan Władysław, 76. ppłk Dmuchowski Robert, 77. kpt. Du-dzik Albin Michat, 78. kpt. Duk Piotr, 79. mjr Dziedzic Krzysztof Kazimierz, 80. mjr Gawłowski Piotr, 81. ppłk Głuszak Krzysztof, 82. st. chor. szt. Gowiński Tomasz, 83. st. chor. szt. Górecki Piotr, 84. kpt. Górecki Tomasz Roman, 85. Gromek Elżbieta, 86. mjr Grząba Jarosław Dominik, 87. kpt. Grzeszczyk Robert Jacek, 88. kpt. Grzywacz Andrzej Edward, 89. Harmata Emilia, 90. kpt. Hejna Mariusz, 91. mjr Jabłoński Adam, 92. kpt. Janiszewski Erazm Robert, 93. st. chor. Jankowiak Mariusz Józef, 94. st. chor. szt. Janulewicz Krzysztof, 95. ppłk Jasik Ryszard, 96. st. chor. szt. Jasina Krzysztof, 97. chor. szt. Jeżyk Przemysław, 98. mjr Józefacki Roman, 99. ppłk Jurkiewicz Jarosław Jan, 100. kpt. Kac-perczyk Dariusz Szymon, 101. kpt. Kleszcz Leszek Antoni, 102. st. chor. szt. Kokot Dariusz, 103. Komendziń-ski Ryszard, 104. Kopeć Eugeniusz, 105. kpt. Kopeć Włodzimierz Robert, 106. mjr Kosiada Henryk, 107. kpt. Kossowski Dariusz, 108. st. chor. szt. Koziet Janusz Witold, 109. ppłk Krasowski Kazimierz, 110. mjr Krowicki Waldemar Marian, 111. mjr Krystowczyk Adam, 112. kpt. Krzak Krzysztof, 113. ppłk Leśniak Krzysztof, 114. kpt. Łaszcz Marek, 115. ppłk Łazarek Sławomir, 116. mjr Magowski Marek, 117. Majtas Elżbieta Jadwiga, 118. ppłk Maksymiuk Andrzej Ryszard, 119. kpt. Malczewski Waldemar, 120. chor. szt. Mański Wojciech, 121. st. chor. szt. Marcinkowski Mariusz, 122. mjr Marczuk Marek, 123. Mazur Krzysztof Adam, 124. mjr Miechowicz Mariusz, 125. mjr Mielczarczyk Henryk, 126. mjr Młynarczyk Krzysztof Zbigniew, 127. ppłk Mogita Kazimierz, 128. mt. chor. szt. Nawrocki Tomasz, 129. ppłk Niewitowski Bogdan Tadeusz, 130. Nowacki Romuald Józef, 131. mjr Nowowiejski Marek, 132. mjr Ostwald Maciej, 133. chor. szt. Pietruszka Andrzej, 134. Pietrzak Grażyna Maria, 135. ppłk Piotrowski Tomasz Henryk, 136. ppłk Piwko Janusz, 137. Pluskota Romuald Stanistaw, 138. Płońska Bożena Alina, 139. mjr Potudniak Krzysztof, 140. mjr Powierza Mariusz, 141. Prusak Barbara Stanisława, 142. chor. szt. Pruszyński Paweł, 143. Pyrcz Bogdan, 144. mjr Pytlak Grzegorz Stanistaw, 145. kpt. Rdzyń Przemysław, 146. mjr Rójek Krzysztof, 147. kpt. Rosiak Piotr, 148. mjr Roszkowski Robert Jan, 149. st. plut. Rudaniecki Zbigniew, 150. mjr Rusjan Mariusz, 151. kpt. Skorupa Jan Mikołaj, 152. mjr Stonka Jan, 153. Stadnik Lidia Anna, 154. mjr Staruch Mariusz, 155. mjr Stec Andrzej, 156. por. Stefański Sławomir Ireneusz, 157. chor. Szczerbetka Jacek, 158. ppłk Sztolsztejner Marek, 159. st. sierż. szt. Szuba Władysław, 160. ppłk Szulc Jarosław Kazimierz, 161. Szyszka Elżbieta Bogumiła, 162. Toczyska Katarzyna, 163. ppłk Warzecha Ernest, 164. kpt. Wdowiarz Krzysztof Mariusz, 165. kpt. Wegner Aleksander Sylwester, 166. kpt. Wiśniewski Wojciech Jerzy, 167. ppłk Wójcik Maciej Rajmund, 168. ppłk Wójcik Piotr, 169. mt. chor. szt. Wycisk Dariusz Andrzej, 170. kpt. Wyrzykowski Dariusz, 171. mjr Zbrzeżny Grzegorz, 172. ppłk Zdanowicz Jacek Pawet, 173. mt. chor. szt. Zieliński Arnold Piotr, 174. mjr Ziemba Ryszard, 175. kpt. Zubik Mariusz, 176. mjr Żytka Dariusz,

na wniosek Wojewody Lubuskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

177. Niedzielski Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

178. Demków Felicja, 179. Kozak Zenon Szymon, 180. Smaga Edward,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

181. Cielego Ryszard, 182. Dziemieszonek Antoni, 183. Grochowski Roman, 184. Kalinowski Stanisław, 185. Kondrat Czesława, 186. Mackiewicz Wiesław, 187. Radczyc Tomasz, 188. Wtodarczyk Andrzej, 189. Wojdyta Antoni,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

190. Poźniak Eugeniusz, 191. Wyder Ryszard Jerzy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

192. Jarmużek Paweł Cezary, 193. Nieśpiat Józef, 194. Szwarc Zbigniew Andrzej, 195. Zapotoczny Robert,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

196. Grzybowska-Wywiat Anna, 197. Jasińska Marzanna, 198. Jasiński Waldemar Zygmunt, 199. Kubic-ki Janusz Krzysztof, 200. Migacz Tomasz Andrzej, 201. Skowrońska Iwona Agnieszka, 202. Wojczal Bogdan, 203. Wywiał Kamil Mariusz,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

204. Skrzypczyński Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

205. Gerber Andrzej,

na wniosek Wojewody Matopolskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

206. Fraczek Tadeusz Józef, 207. Janik Jolanta Maria, 208. Kołodziejczyk Halina Maria, 209. Niemiec Maria Alina, 210. Szendera Stanisław, 211. Szydtowski Tadeusz, 212. Wróblewski Krzysztof Marian, 213. Wybraniec Teresa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

214. Chowaniec Elżbieta, 215. Dryla Roman, 216. Gąsior Krzysztof Jan, 217. Gdowska Maria Magdalena, 218. Klóska Elżbieta, 219. Knapik Zofia Ewa, 220. Król Elżbieta Krystyna, 221. Minorczyk Marek, 222. Mtodzianowska-Lenk Elżbieta, 223. Morawski Marian, 224. Poloczek Grażyna, 225. Potoniec Maria Józefa, 226. Ryczek Stanisław, 227. Socha Stanisława, 228. Stettner Janusz Tadeusz, 229. Stolarz Marcin, 230. Su-rowiak Marek Piotr, 231. Warchoł Stanisław, 232. We-selak Zygmunt, 233. Wójtowicz Zdzisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

234. Burzeć Anna, 235. Kaczor Józef, 236. Krok Jan, 237. Książek Maria, 238. Masłowski Emil, 239. Szuba Józef, 240. Wiśniewska-Bodzioch Barbara, 241. Zoń Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

242. Rak Łucja Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

243. Mastalski Wojciech Antoni, 244. Molendowicz Jan, 245. Pająk Zygmunt Roman, 246. Szlachta Józef, 247. Zieliński Władysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

248. Janus Jan, 249. Mastalski Stanisław, 250. Wójcik Sylwester Andrzej,

za zasługi dla muzealnictwa

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

251. Drogomir Jerzy Jan,

za zasługi dla rozwoju turystyki:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

252. Babuśka Marek Józef, 253. Dziura Jan, 254. Oczkowska Zofia,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

255. Grzesiak Agnieszka, 256. Pieprzyca Wanda, 257. Pucek Krzysztof Justyn,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

258. Gurgul Grzegorz,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

259. Ryńska Marianna,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

260. Antolak Maria Jadwiga, 261. Bojanowska Barbara, 262. Kaliszyk Zbigniew, 263. Krzemiński Adolf, 264. Murawska Wiesława Janina, 265. Radzikowski Andrzej, 266. Stomski Ryszard, 267. Stępniewska Ewa, 268. Wroński Tadeusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

269. Bobrowski Jacek Krzysztof, 270. Boufat Irena, 271. Furmańska Krystyna Anna, 272. Gałczyńska-Zych Dorota Anna, 273. Grąbkowski Ryszard Leszek, 274. Grendzińska-Gozdek Jadwiga, 275. Grzyb Mirosław, 276. Hellich Mirosława Stanisława, 277. Jankowska Elżbieta Maria, 278. Jasiński Tadeusz, 279. Kościelecka Krystyna Jadwiga, 280. Kowalikowski Wiesław, 281. Latuszek Bogumiła Maria, 282. Łubianka Ewa Jolanta, 283. Maciejewski Jan Andrzej, 284. Nowakow-ska Hanna Bronisława, 285. Patora Mirosława Ewa, 286. Petnikowski Józef, 287. Rachobińska Izabela Elżbieta, 288. Rutkowska Małgorzata Bożena, 289. Sawic-ka Hanna Bogusława, 290. Szlązak Stanisław, 291. Świat Małgorzata Ewa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

292. Sarna Jarosław Marian, 293. Strejczyk Izabela Maria, 294. Szpakiewicz Bożena,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

295. ks. Świerad Jan Franciszek, za zasługi dla dziennikarstwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

296. Rogiński Andrzej Wiktor,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

297. ks. Chibowski Maciej,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

298. Perła Maria,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

299. Partyka Jerzy Marcin,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

300. Brudź Danuta Anna, 301. Dąbrowska Anna, 302. Dudek Stanisław, 303. Kijowski Marian, 304. Kula Barbara Ewa, 305. Kulas Adam, 306. Markowska Danuta, 307. Nanaszko Walenty, 308. Pryk Urszula, 309. Sipowicz Mieczysław, 310. Szczepanek Roman, 311. Żarowska-Homik Grażyna Beata,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

312. Buniowski Jan, 313. Chowaniec Władysława, 314. Dziedzic Stanisław, 315. Ekiert Stanisław, 316. Gi-bała Józef, 317. Jachim Stefania Rozalia, 318. Kozak Witold, 319. Kukułka Zygmunt, 320. Oleksak Kazimiera, 321. Skawiński Bogumił, 322. Sokotowska Bronisława Aniela, 323. Starzecki Grzegorz, 324. Stój Irena, 325. Tercha Zdzisław,

za zasługi dla rozwoju sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

326. Dąbrowski Eugeniusz, 327. Duda Bogusław Marek, 328. Mazur Janusz, 329. Popowicz Jan Zdzisław, 330. Szeliga Jan Stanisław, 331. Szeliga Maria, 332. Zaborniak Stanisław Franciszek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

333. Dziurgot Maciej, 334. Fruga Zofia, 335. Haber Janina Zofia, 336. Klee Andrzej, 337. Kłos Jan Andrzej, 338. Kustra Bogumiła Władysława, 339. Lassota Lesław Adam, 340. Opałek Wiesław, 341. Paja Renata, 342. Przyszlak Tadeusz, 343. Ptaszek Wiesław, 344. Smolnicki Ryszard Piotr, 345. Szalacha Zbigniew, 346. Szóstek Alfred, 347. Trojnar Jacek, 348. Warchoł Janusz Adam, 349. Wiśniowski Zbigniew, 350. Wojnar-Baran Barbara,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

351. Baran Krzysztof, 352. Kalita Paweł Wojciech, 353. Kobosz Paweł Andrzej, 354. Krupa Jolanta, 355. Kuś Janusz, 356. Siuta Wacław Tadeusz, 357. Trojnar Małgorzata, 358. Zając Andrzej Ignacy,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

359. Pleban Adam,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

za zasługi w pracy zawodowej na rzecz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

360. Barański Marian, 361. Bąk Danuta, 362. Hoy-er-Kowalska Elżbieta, 363. Jabłoński Jan, 364. Szcze-paniak Roman, 365. Wtodarska Elżbieta Mieczysława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

366. Adamczyk Maria Teresa, 367. Adamczyk Barbara Marianna, 368. Atras Anna, 369. Bajak Anna, 370. Bartnik Teresa Helena, 371. Chojnacka Elżbieta, 372. Chrzanowska Kazimiera, 373. Chudzicki Tomasz Andrzej, 374. Cichońska Małgorzata, 375. Ciżdzielska Maria Barbara, 376. Dąbek Renata Barbara, 377. Długosz Marek Grzegorz, 378. Falasa Joanna Grażyna, 379. Fijas Helena, 380. Foremniak Ewa Cecylia, 381. Frydecki Mirosław Józef, 382. Goleń Zofia, 383. Grabowski Janusz Jarosław, 384. Heba Dariusz, 385. Jastrząb Jadwiga Małgorzata, 386. Karbowniczek Grażyna Maria, 387. Ka-sprzyk Barbara, 388. Kostępska Jolanta, 389. Koziet Ze-nobia Żyta, 390. Kutwin Teresa, 391. Maj Andrzej Krzysztof, 392. Malinowska-Wojtal Maria Elżbieta, 393. Mikołajczyk Grażyna Elżbieta, 394. Ozdoba Elżbieta, 395. Pazderska Elżbieta, 396. Pękała Andrzej Adam, 397. Piątkowska Olga Helena, 398. Piotrowska Halina, 399. Rabiej-Jamińska Ewa Stefania, 400. Samborek-Zamor-ska Iwona, 401. Senderek Ewa, 402. Sidor Elżbieta, 403. Sienniak Jolanta, 404. Smoleńska Wanda, 405. Stanista-wek Jerzy, 406. Stankiewicz Renata Teresa, 407. Straw-czyńska Barbara Grażyna, 408. Suchowski Marek Jerzy, 409. Syta Barbara, 410. Szczytowska-Czernik Irena, 411. Szurmiak Lesław Wacław, 412. Świątek Elżbieta Aleksandra, 413. Tobiszewska Krystyna Teresa, 414. Tustanowska Bogusława, 415. Uba Kazimiera, 416. Walewski Marek, 417. Warsińska-Bogacka Longina, 418. Wojarski Wiesław Andrzej, 419. Zarzycki Wojciech Marek, 420. Ziomek Krystyna, 421. Zygadlewicz-Gac Elżbieta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

422. Basiak Robert, 423. Borek Halina, 424. Borowiec Jerzy, 425. Chwyczko Stanisław Henryk, 426. Galara Krzysztof Jerzy, 427. Granat Ewa Stanisława, 428. Kargul Izabela, 429. Kotulińska Ewa Hanna, 430. Kuc Maria, 431. Kucharska Barbara, 432. Kwiecińska Ewa, 433. Lesicki Sławomir, 434. Lipska Wanda Maria, 435. Łucka Monika Anna, 436. Maliszewska Zofia Marianna, 437. Moskalewicz Lucyna, 438. Panasiewicz Andrzej, 439. Patrzałek Maria, 440. Pikus Grzegorz Konrad, 441. Płatek Lucyna Barbara, 442. Potocki Sławomir Jan, 443. Skrzydło Alina Jadwiga, 444. Urbańska Irena, 445. Zboina Bożena Maria,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

446. Petka Genowefa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

447.  Grodzki Wiesław Andrzej, 448. Kornecki Krzysztof, 449. Mróz Mirosław Andrzej, 450. Służalec Marianna Danuta, 451. Ztamek Zygmunt,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

452. Kowalski Józef Marian, 453. Łysek Krzysztof Jan, 454. Musiał Janina, 455. Sobczyk Artur, 456. Stru-zik Czesław Tomasz,

za zasługi w pracy zawodowej i działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

457. Powatkiewicz Maria Zdzisława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

458. Adamiec Szczepan, 459. Głozowska Jadwiga, 460. Gtozowski Władysław, 461. Godek Alicja Józefa, 462. Gonciarz Marianna Stanisława, 463. Grzęda Krystyna, 464. Hajdamowicz Maria, 465. Klimczak Teresa, 466. Kotomańska Józefa, 467. Kozub Władysława Maria, 468. Kubicki Ludwik Jan, 469. Meresiński Jerzy, 470. Piątek Marian, 471. Piekarski Władysław, 472. Powatek Felicja Barbara, 473. Rumas Bożena Małgorzata, 474. Smotuch Teresa Elżbieta, 475. Sobieraj Krystyna, 476. Stępień Teresa, 477. Szafraniec Irena Helena,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

478. Janik Ireneusz, 479. Jasiczek Wojciech Jerzy, 480. Kruszyna Halina, 481. Radek-Juszczyk Anna Elżbieta, 482. Ramiączek Katarzyna, 483. Smolińska Lidia Alina, 484. Wiklina Zbigniew,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz organizacji kombatanckiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

485. Kostrzewa Marian Tomasz,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

486. Turowski Stefan, 487. Wiśniewski Ryszard,

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania dalekowschodnich sztuk i sportów walki

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

488. Głowacki Daniel Zenon,

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego i mienia

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

489. Filip Jan Wojciech, 490. Kowalik Marek Dominik.