POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 sierpnia 2012 r.

nr 115-10-12

w sprawie nadania tytułu profesora

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Maria Anna CIEMERYCH-LITWINIENKO

dr hab. Jacek Grzegorz KOZDRÓJ

dr hab. Robert Zdzisław WYSOCKI

nauk ekonomicznych

dr hab. Aldona Anna ANDRZEJCZAK

dr hab. Anna Maria ZĄBKOWICZ

nauk farmaceutycznych

dr hab. Danuta Lucyna ZAPOLSKA-DOWNAR

nauk fizycznych

dr hab. Tadeusz DOMAŃSKI

dr hab. Marek GAŹDZICKI

dr hab. Jacek GOLAK

nauk humanistycznych

dr hab. Grażyna Maria HALKIEWICZ-SOJAK

dr hab. Marek Łukasz JEZIŃSKI

dr hab. Norbert Otto KAPFERER

dr hab. Halina KARAŚ

dr hab. Lilianna Bożena KIEJZIK

dr hab. Albert Stefan KOTOWSKI

dr hab. Cezary OBRACHT-PRONDZYŃSKI

dr hab. Stanisław Konstanty ŻERKO

nauk matematycznych

dr hab. Adam DOLIWA

dr hab. Szymon PESZAT

dr hab. Józef Henryk PRZYTYCKI

nauk medycznych

dr hab. Wiesława Barbara BEDNAREK

dr hab. Mirosław Bogdan JABŁOŃSKI

dr hab. Robert Marek JUSZKAT

dr hab. Alicja Ewa KASPERSKA-ZAJĄC

dr hab. Jarosław Marian KAŹMIERCZAK

dr hab. Krzysztof Józef LEKSOWSKI

dr hab. Mikołaj MAJKOWICZ

dr hab. Magdalena MARCZYŃSKA

dr hab. Waldemar NAROŻNY

dr hab. Witold Karol RZYMAN

dr hab. Jacek Zygmunt SZMEJA

dr hab. Lidia Weronika USNARSKA-ZUBKIEWICZ

dr hab. Tomasz ŻARNOWSKI

nauk o kulturze fizycznej

dr hab. Józef BERGIER

nauk prawnych

dr hab. Andrzej KOCH

ks. dr hab. Franciszek Jakub LONGCHAMPS DE BÉRIER

dr hab. Tadeusz Zygmunt WIŚNIEWSKI

nauk rolniczych

dr hab. Piotr BARANOWSKI

dr hab. Edmund Teodor CIBIS

dr hab. Anna Krystyna KRYSZAK

dr hab. Lidia Bożena ZANDER

nauk technicznych

dr hab. Henryk ADRIAN

dr hab. Rafał CZERNER

dr hab. Józef HOFFMANN

dr hab. Stanisław KOCHOWSKI

dr hab. Wojciech KUCEWICZ

dr hab. Mieczysław Sylwester KUCZMA

dr hab. Bohdan MICHALAK

dr hab. Zbigniew Jan MIRSKI

dr hab. Tomasz Tadeusz NOWAKOWSKI

dr hab. Zdzisław PAKOWSKI

dr hab. Leszek Robert PODSĘDKOWSKI

dr hab. Zbigniew Wiesław RAŚ

dr hab. Andrzej Witold SOWA

dr hab. Wiesław TAREŁKO

dr hab. Bogusław Zenon ZAKRZEWSKI

nauk weterynaryjnych

dr hab. Zdzisław Tadeusz GAJEWSKI

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk muzycznych

dr hab. Mirosław Jacek BŁASZCZYK

Jerzy JAROSIK

dr Kazimierz Wiesław MACHALA

Piotr SUTT

Zygmunt Jan TLATLIK

sztuk plastycznych

dr hab. Mariusz BIAŁECKI

Małgorzata GARDA

dr hab. Elżbieta KURAJ

Wiesław Konrad ŁUCZAJ

Aleksander ŚLIWA

dr hab. Apoloniusz WĘGŁOWSKI

Andrzej ZDANOWICZ