POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 października 2010 r.

nr 115-2-10

w sprawie nadania tytułu profesora

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228) nadaję niżej wymienionym osobom:

TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Tadeusz KACZOROWSKI

dr hab. Ewa Zofia KULCZYKOWSKA

dr hab. Anna MARYAŃSKA-NADACHOWSKA

dr hab. Wiesław Józef MUŁENKO

dr hab. Bogusław Zbigniew PAWŁOWSKI

dr hab. Wojciech RZESKI

dr hab. Dariusz TARNAWSKI

dr hab. Elżbieta WARCHAŁOWSKA-ŚLIWA

nauk chemicznych

dr hab. Ewa Krystyna ANDRZEJEWSKA

dr hab. Wiesław Marek GOŁĘBIEWSKI

dr hab. Stanisław KROMPIEC

dr hab. Andrzej Eugeniusz KUCZUMOW

nauk ekonomicznych

dr hab. Bohdan Jan JELIŃSKI

dr hab. Wojciech Walerian KOSIEDOWSKI

nauk farmaceutycznych

dr hab. Andrzej STAŃCZAK

dr hab. Anna Barbara SUŁKOWSKA

dr hab. Lucjusz ZAPRUTKO

nauk fizycznych

dr hab. Krzysztof Dariusz KOWALSKI

dr hab. Marian Wilhelm PALUCH

dr hab. Piotr TARGOWSKI

nauk humanistycznych

dr hab. Roman CZAJA

dr hab. Kazimierz Jan GAJDA

dr hab. Urszula Elwira KĘSIK

dr hab. Barbara SOSIŃSKA-KALATA

dr hab. Jacek Piotr SROKA

nauk medycznych

dr hab. Jerzy Andrzej BEŁTOWSKI

dr hab. Ksenia BYKOWSKA

dr hab. Piotr Andrzej KOWAL

dr hab. Krzysztof LEWANDOWSKI

dr hab. Marta MISIUK-HOJŁO

dr hab. Przemysław Michał MROZIKIEWICZ

dr hab. Sławomir Maria SUCHOCKI

nauk o kulturze fizycznej

dr hab. Grażyna Teresa LUTOSŁAWSKA

nauk o Ziemi

dr hab. Maciej Henryk JĘDRUSIK

dr hab. Andrzej ŚWIECA

nauk rolniczych

dr hab. Magdalena Małgorzata BORYS

dr hab. Barbara Teresa KOŁODZIEJ

dr hab. Michał KOPEĆ

dr hab. Izabela Anna STEINKA

nauk technicznych

dr hab. Jerzy CHARYTONOWICZ

dr hab. Andrzej DZIEDZIC

dr hab. Natalia GOLNIK

dr hab. Marianna JACYNA

dr hab. Zdzisław Stanisław KACZMAREK

dr hab. Jacek Marek KLUSKA

dr hab. Janusz Józef ŁOMOTOWSKI

dr hab. Władysław Zbigniew SZAFLIK

dr hab. Jerzy ŚWIĄTEK

dr hab. Henryk Franciszek TYLICKI

dr Robert Andrzej VARIN

dr hab. Janusz WOJTKOWIAK

nauk teologicznych

ks. dr hab. Piotr Jan MORCINIEC

nauk weterynaryjnych

dr hab. Leszek Bronisław KRAKOWSKI