POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 października 2010 r.

z dnia 7 października 2010 r. nr 115-7-10

nr 115-7-10

w sprawie nadania tytułu profesora

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Sławomir KACZMAREK

dr hab. Maria Jolanta RĘDOWICZ

dr hab. Urszula Emilia SŁAWIŃSKA

nauk chemicznych

dr hab. Danuta BARAŁKIEWICZ

dr hab. Janina ZIĘBA-PALUS

nauk ekonomicznych

dr hab. Stanisław Jan BELNIAK

dr hab. Dorota Elżbieta KORENIK

dr hab. Stefan KRAJEWSKI

dr hab. Celina Maria OLSZAK

dr hab. Paweł Krzysztof SWIANIEWICZ

nauk farmaceutycznych

dr hab. Małgorzata Maria FILIP

dr hab. Wojciech Piotr MIELICKI

nauk fizycznych

dr hab. Józef Jan ANDRZEJEWSKI

dr hab. Paweł Juliusz HORODECKI

dr hab. Barbara Anna PILAWA

dr hab. Zbigniew Stanisław RUDY

dr hab. Marek WASIUCIONEK

dr hab. Piotr WRÓBEL

nauk humanistycznych

dr hab. Krystyna KOSSAKOWSKA-JAROSZ

dr hab. Anna Klara ŁEBKOWSKA

dr hab. Maciej Benedykt MRÓZ

dr hab. Danuta MUSIAŁ

dr hab. Marek Maria NEY-KRWAWICZ

dr hab. Tomasz Jerzy STĘPIEŃ

nauk matematycznych

dr hab. Jerzy Maciej MARCINKOWSKI

nauk medycznych

dr hab. Andrzej Mateusz CHMURA

dr hab. Jerzy Tadeusz CHUDEK

dr hab. Roman DANIELEWICZ

dr hab. Alina Barbara GRZANKA

dr hab. Jadwiga Jolanta JOŚKO

dr hab. Piotr Adrian KLIMIUK

dr hab. Piotr KSIĄŻEK

dr hab. Wojciech KUŁAK

dr hab. Artur Remigiusz KWIATKOWSKI

dr hab. Andrzej LEWANDOWSKI

dr hab. Anita Justyna OLEJEK

dr hab. Elżbieta Sabina OŁDAK

dr hab. Ingrid Katarzyna RÓŻYŁO-KALINOWSKA

dr hab. Ryszard RUTKOWSKI

dr hab. Marian Kazimierz SMOCZYŃSKI

dr hab. Andrzej SZUBA

nauk o kulturze fizycznej

dr hab. Teresa Anna SŁAWIŃSKA-OCHLA

nauk o Ziemi

dr hab. Zbigniew Tomasz USTRNUL

nauk prawnych

dr hab. Wojciech SZWAJDLER

nauk rolniczych

dr hab. Kinga Anna MAZURKIEWICZ-ZAPAŁOWICZ

dr hab. Marek Stefan SZYNDEL

dr hab. Zdzisław WYSZYŃSKI

dr hab. Barbara Maria ZAGDAŃSKA

nauk technicznych

dr hab. Dariusz Marian BIELIŃSKI

dr hab. Maciej DROZDOWSKI

dr hab. Czesław DYMARSKI

dr hab. Stanisław Romuald GRATKOWSKI

dr hab. Stanisław GRUSZCZYŃSKI

dr hab. Janusz Stefan KONSTANTY

dr hab. Jacek ROKICKI

dr hab. Tomasz Stefan TOPOLIŃSKI

dr Jerzy Władysław WOJTOWICZ

dr hab. Józef Stanisław ZBROSZCZYK

II. TYTUŁ PROFESORA: sztuk filmowych

Elżbieta Teresa PROTAKIEWICZ

sztuk muzycznych

Janusz Marian PRZYBYLSKI

sztuk plastycznych

Henryk Piotr GOSTYŃSKI

dr hab. Dariusz Anatol GRZYBOWICZ

Lech Jerzy KOŁODZIEJCZYK

dr hab. Krzysztof Jan WOŁOWSKI