POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 maja 2005 r. o nadaniu stopnia oficerskiego generała

nr W. 111-18-05

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) i art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742), niżej wymieniony oficer mianowany zostaje na stopień

Generała Brygady

płk w st. spocz. ŚCIBOR-RYLSKI Zbigniew s. Oskara r. 1917.