POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lutego 2007 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów

nr 1131-2-07

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 7 lutego 2007 r.:

1. Odwołuję Pana Radosława SIKORSKIEGO ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra Obrony Narodowej,

2. Powołuję Pana Aleksandra Marka SZCZYGŁO w skład Rady Ministrów, na urząd Ministra Obrony Narodowej.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:

L Kaczyński