POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lutego 2007 r. o odwołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

nr 1131-1-07

§ 1. Na podstawie art. 143 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję z dniem 7 lutego 2007 r. Pana Aleksandra Marka SZCZYGŁO ze stanowiska Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.