POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 272/2008

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Bitel Wacław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Milejczyk Jan,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

3.  Kawka Tadeusz, 4. Kumor Antoni, 5. Zych Edward,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za zasługi na rzecz społeczności lokalnej

6. Mendoń Emilian Stefan.