POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lipca 2005 r. nadaniu orderów

Rej. 177/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeni zostają:

w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju nauki polskiej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Kołodziejczak Jerzy Michał,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Frąckowiak Jan Krzysztof,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju rolnictwa, za osiągnięcia w pracy naukowej

3. Ziemiński Ryszard,

za wybitne zasługi dla rozwoju przetwórstwa owocowo-warzywnego

4. Ramotowski Zbigniew Lech,

za wybitne zasługi w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Cholewa Wojciech Stanisław, 6. Myszkowski Jerzy, 7. Pohorecki Ryszard, 8. Racinowski Roman Józef,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

9. Banaszuk Henryk, 10. Czyczuła Włodzimierz, 11. Gawlik Józef, 12. Grzesik Bogusław, 13. Hetmańczyk Marek, 14. Janowski Zbigniew Wojciech, 15. Jędral Waldemar Andrzej, 16. Kamola Franciszek, 17. Macukow Bohdan Jerzy, 18. Radomski Wojciech Antoni, 19. Sieniawski Jan Michał, 20. Sobkowiak Andrzej, 21. Stypuła Krzysztof Konstanty, 22. Woch Janusz, 23. Wolański Piotr Wojciech, 24. Woliński Szczepan Bolesław, 25. Zakrzewski Bogusław Zenon, 26. Zakrzewski Jan Maria, 27. Zander Zygmunt, 28. Żmuda Kurt,

za wybitne zasługi dla rozwoju medycyny:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

29. Gertig Henryk Romuald, 30. Spychaj-Wołowicka Laura,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

31. Gierlach-Hładoń Teresa, 32. Gizło Jerzy Jan, 33. Górecki Mieczysław Maria, 34. Janus Barbara, 35. Pawlaczyk Bogusław, 36. Stachowiak-Szczawińska Krystyna, 37. Wysocki Jacek,

za wybitne zasługi dla rozwoju kultury:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

38. Koteria Eugeniusz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

39. Cygan Jerzy Zenon, 40. Echaust Stanisław, 41. Gołąbek Wergiliusz Mieczysław,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska kombatanckiego:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

42. Granuszewski Ryszard Józef, 43. Kowalski Mieczysław Antoni, 44. Piechowicz Jerzy Władysław, 45. Siwek Jan, 46. Szestakowska Janina,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

47. Drębkowski Kazimierz Władysław, 48. Karpiński Konrad, 49. Małecki Bolesław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w pracy naukowej i organizacyjnej:

50. Grzybowski Grzegorz Przemysław, 51. Jaszczak Kazimierz, 52. Krzyźewski Józef, 53. Łukaszewicz Marek Czesław, 54. Modliński Jacek Andrzej,

za wybitne zasługi w pracy dydaktycznej i wychowawczej

55. Reych Andrzej Eustachy,

za wybitne zasługi w pracy zawodowej, za działalność związkową i społeczną

56. Anweiler Antoni Franciszek,

za wybitne zasługi w pracy zawodowej, za działalność społeczną

57. Gajos Teodozja Marianna,

za wybitne zasługi na rzecz ochrony środowiska naturalnego, za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej:

58. Dunaj Henryk, 59. Godlewski Zbigniew,

za wybitne zasługi dla rozwoju służby zdrowia

60. Cichoń Romuald,

za wybitne zasługi dla rozwoju weterynarii:

61. Malinowski Edward, 62. Mazurkiewicz Andrzej Jerzy, 63. Żmudzki Jan,

za wybitne zasługi dla rozwoju muzealnictwa:

64. Kuczman Kazimierz Edward, 65. Włodarska Barbara,

za wybitne zasługi w pracy dydaktycznej, za działalność na rzecz rozwoju bibliotekarstwa

66. Szczechura Kordula Vera,

za wybitne zasługi dla bibliotekarstwa i rozwoju czytelnictwa

67. Bekasińska Bożena,

za wybitne zasługi dla rozwoju ruchu turystyczno-krajoznawczego

68. Hadała Antoni Michał,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

69. Bocheński Stanisław, 70. Dębniak Leopold Ryszard, 71. Pietuch Julian, 72. Styrna Henryk Józef,

73. Niewójt Mieczysław Wacław,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz na rzecz społeczności lokalnej

74. Książek Eugeniusz.