POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lipca 2005 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 178/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej

1. Babuchowski Andrzej Kryspin,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

2. Karolak Wanda Barbara,

za zasługi dla rozwoju przetwórstwa owocowo-warzywnego

3. Pawlak Julian,

za zasługi dla rozwoju weterynarii,

4. Skorupski Włodzimierz,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz na rzecz społeczności lokalnej

5. Dębska Barbara.