POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Rej. 73/2005 o nadaniu orderu

z dnia 7 kwietnia 2005 r.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) za wybitne zastugi w pracy dziennikarskiej odznaczony zostaje

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

Andrzej Ławniczak.