POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 grudnia 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 485/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Pamiatnych Aleksiej,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Baczko Tadeusz, 3. Duszyński Jerzy, 4. Liberska Barbara Maria, 5. Mączyńska-Ziemacka Elżbieta Teresa, 6. Wójcicki Jan Maria,

za zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Lipowski Adam, 8. Wziątek-Kubiak Anna Teresa, 9. Ząbkowicz Anna Maria.