POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 września 2006 r. o nadaniu orderów

Rej. 105/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność kombatancką i społeczną:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Bembiński Stefan,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Brewczyński Mieczysław, 3. Szymański Andrzej,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Kasprzykiewicz Irena, 5. Matachowski Edward, 6. Sołśnia Franciszek, 7. Sowa Wacław,

za wybitne zasługi w działalności kombatanckiej, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Gaweł Barbara, 9. Karpiński Witold Jan.