POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 września 2006 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 108/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w ratowaniu życia ludzkiego podczas akcji ratowniczej na terenie hali Międzynarodowych Targów Katowickich

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Gąsowski Edward, 2. Kozak Czesław, 3. Popyk Ryszard Stanisław,

na wniosek Prezesa Rady Ministrów za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Nosarzewski Zdzisław Józef, 5. Nożyński Władysław Piotr,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Anders Elżbieta Jadwiga, 7. Benowicz Barbara, 8. Burzyński Władysław Kazimierz, 9. Czekaj Andrzej Rafat,10. Łuszczkiewicz Krystyna Maria,11. Materna Elżbieta, 12. Pachelski Wojciech Bohdan, 13. Pawłowska Halina, 14. Winiowski Andrzej Łucjan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Brodnicki Krzysztof Aleksander, 16. Świdrak Marta Eugenia,

na wniosek Ministra Obrony Narodowej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za zasługi w służbie w Polskim Kontyngencie Wojskowym w składzie Wielonarodowej Dywizji Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Strzemiecki Roman Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. ppłk Domagała Janusz Franciszek, 19. ks. mjr Jaraszek Marek, 20. kpt. Kotnowski Mariusz, 21. mjr Rabowski Mirosław Ryszard, 22. mjr Stachura Dorota Róża, 23. ppłk Wajda Andrzej Józef, 24. kpt. Zaganiaczyk Paweł Dariusz,

na wniosek Ministra Skarbu Państwa za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Mędrala Adam, 26. Rozmus Irena Maria, 27. Szczęśniak Stanisław, 28. Waniek Marian Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Juszczyk Barbara Halina, 30. Kowalska Weronika Krystyna, 31. Makieta Stanisław Paweł, 32. Morkis Tomasz, 33. Nowak Henryk Gerard, 34. Radek Elżbieta Czesława,

na wniosek Ministra Zdrowia za zasługi w pracy i działalności społecznej na rzecz ochrony zdrowia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Ewertowska Aleksandra,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Kucharska-Tlolka Jadwiga Stanisława, 37. Wachulec Wiesława, 38. Woś Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Gawlińska Barbara Maria, 40. Kisiel Józef, 41. Lubecka Urszula,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Adamczak Wojciech Kazimierz, 43. Boruta Jerzy Kazimierz, 44. Danel Dariusz, 45. Dartak Janusz, 46. Dzięgiel Jerzy, 47. Kożuch Jerzy, 48. Martynów Czesław, 49. Misiak Antoni Olgierd, 50. Muszkieta Janusz Józef, 51. Niedzielski Leszek, 52. Osowicz Elżbieta, 53. Skoczyłas Jerzy, 54. Stefaniak Robert, 55. Stępień Elżbieta, 56. Toporowski Jan,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: za zasługi w działalności społecznej i związkowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Barczak Paweł, 58. Benedykciński Wojciech, 59. Kowal Piotr Franciszek, 60. Kraszewski Lech Henryk, 61. Michalewicz Franciszek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Rakszawski Zbigniew,

za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Weydmann Jan,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Marucha Halina,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

65. Dorociński Marian, 66. Miścior Marek Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Dymitrak Jan, 68. Gajda Szczepan Jan, 69. Gruchoła Stanisław, 70. llczuk Mieczysław, 71. Kowalczyk Andrzej, 72. Kozaczuk Józef, 73. Mataczyńska Danuta Zofia, 74. Mikołajuk Eulalia Barbara, 75. Piekarczuk Zenon, 76. Roman Wiesław Antoni, 77. Szymański Feliks Jan, 78. Wrotkowski Waldemar Michał,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

79. Draguta Janusz,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

80. Brzeziński Jerzy, 81. Mortel Andrzej,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

82. Piotrowski Michał,

na wniosek Wojewody Pomorskiego za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

83. Bik Piotr, 84. Bukowski Andrzej, 85. Franzl Ryszard Władysław, 86. Olechnowicz Zdzisław Piotr,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

87. Wągrowski Andrzej,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

88. Kudła Ryszard,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rolnictwa: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

89. Nikiel Antoni Jan, 90. Waraksa Marian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

91. Gajewska Urszula, 92. Golon Zbigniew, 93. Kowalkowski Zbigniew Jan, 94. Zajączkowski Franciszek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

95. Chełkowska Hanna, 96. Jończyk Wojciech, 97. Jurkiewicz Bernarda, 98. Kamińska Elżbieta, 99. Kosakowski Andrzej, 100. Koztowski Stanisław, 101. Lewarowski Jan, 102. Moroz Adam, 103. Pliszka Eugeniusz, 104. Stankiewicz Zofia, 105. Szkamelski Marian Krzysztof, 106. Tatarczak Jerzy Bolesław, 107. Wołkoński Ryszard,

za zasługi w działalności na rzecz Polskiego Związku Niewidomych:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

108. Hinc Witold, 109. Szwedzik Irena Halina, 110. Zaorska Marzenna Ewa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

111. Budkiewicz Barbara, 112. Franaszek Krystyna,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

113. Kozicka Teresa, 114. Laufer Wiesława Lidia.