POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 stycznia 2005 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 112-1-05

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., zgodnie z wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

1. Roman DZICZEK – w Warszawie

2. Edyta Jolanta JEFIMKO – w Warszawie

3. Grażyna Mirosława KORNAS – w Warszawie

4. Anna Małgorzata KUBASIAK – w Warszawie

5. Iwona Katarzyna ŁUKA-KLISZCZ – w Krakowie

6. Ewa Zofia MADERA – w Rzeszowie

7. Zofia Teresa MARKOWSKA – w Warszawie

8. Hanna Maria NOWICKA de PORAJ – w Krakowie

9. Katarzyna Małgorzata POLAŃSKA-FARION – w Warszawie

10. Grzegorz Andrzej POMIANOWSKI – w Warszawie

11. Maria Jolanta SOKOŁOWSKA – w Gdańsku

12. Dariusz Sławomir ŚWIECKI – w Łodzi

13. Józef WĄSIK – w Krakowie

II. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

14. Sławomir BIELECKI – w Warszawie

15. Beata Danuta BYSZEWSKA – w Warszawie

16. Joanna CIESIELSKA-BOROWIEC – w Poznaniu

17. Celina CZERWIŃSKA – w Warszawie

18. Krzysztof Sławomir DZIEDZIC – w Poznaniu

19. Alicja Katarzyna DZIEKAŃSKA – w Warszawie

20. Przemysław Stanisław FILIPKOWSKI – w Warszawie

21. Joanna Maria GAJ-SZKOPAŃSKA – w Warszawie

22. Renata Maria GDOWSKA – w Warszawie

23. Małgorzata GÓRECKA – w Poznaniu

24. Magdalena GRZYBEK – w Poznaniu

25. Ewa Emilia HARASIMIUK – w Warszawie

26. Małgorzata Beata JANICZ – w Warszawie

27. Wanda JANKOWSKA-BEBESZKO – w Warszawie

28. Beata JANUSZ – w Warszawie

29. Aleksandra Anna KIERSNOWSKA-TYLEWICZ – w Poznaniu

30. Krzysztof KLUJ – w Warszawie

31. Małgorzata Renata KORNASZEWSKA-KOSTANIAK – w Warszawie

32. Maria Jolanta KOSTECKA – w Poznaniu

33. Iwona Bożena KUJAWA – w Warszawie

34. Ewa Małgorzata LENARTOWICZ – w Warszawie

35. Beata Kazimiera ŁADAK – w Warszawie

36. Brygida Marlena ŁAGODZIŃSKA – w Poznaniu

37. Ireneusz Ryszard ŁASKI – w Warszawie

38. Marcin Zenon MICZKE – w Poznaniu

39. Teresa Ewa MRÓZ – w Warszawie

40. Renata NORKIEWICZ – w Poznaniu

41. Beata Maria NOWAK – w Warszawie

42. Kazimierz ORŁOWSKI – w Warszawie

43. Anna Magdalena PAWŁOWSKA – w Warszawie

44. Mirosław Adam PRZYBYLSKI – w Warszawie

45. Walenty RUSEK – w Warszawie

46. Bożena Teresa RZEWUSKA – w Warszawie

47. Izabella Elżbieta RZEWUSKA – w Warszawie

48. Katarzyna Maria SCHÖNHOF-WILKANS – w Poznaniu

49. Ksenia Agnieszka SOBOLEWSKA-FILCEK – w Warszawie

50. Wojciech Jerzy SZCZĄSKA – w Warszawie

51. Renata Jolanta SZELHAUS – w Warszawie

52. Anna Małgorzata SZYMACHA-ZWOLIŃSKA – w Warszawie

53. Ewa Grażyna ŚWIDERSKA – w Warszawie

54. Anna Bożena TELEC – w Warszawie

55. Hanna TICHY – w Warszawie

56. Małgorzata Joanna WASYLCZUK – w Warszawie

57. Maria Jagoda WERLE – w Poznaniu

58. Urszula Ewa WILK – w Warszawie

59. Izabella Bożena WIŚNIEWSKA – w Warszawie

60. Maria Jolanta WITKOWSKA – w Warszawie

61. Tomasz Paweł ŻAK – w Poznaniu

62. Halina ŻYŹNIEWSKA-OLSZEWSKA – w Warszawie

III. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

63. Krzysztof Adam KRYSIAK – w Chojnicach

64. Agnieszka Maria PISKORSKA-WĄSALA – we Włodawie