POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 października 2010 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 335/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, za zasługi w dokumentowaniu i upamiętnianiu prawdy o najnowszej historii Polski odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Bielak Urszula, 2. Bułhak Władysław Wojciech, 3. Dziurok Adam, 4. Eisler Jerzy Krzysztof, 5. Golon Mirosław Tadeusz, 6. Janicki Robert Tomasz, 7. Mali-siewicz Grzegorz, 8. Rusiniak Jolanta, 9. Sadowska Danuta Weronika, 10. Welter Jacek Jan, 11. Zawistowski Andrzej Marek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Buczacki Leopold Zbigniew, 13. Cebrat Dorota Zofia, 14. Górkiewicz Agnieszka Monika, 15. Kaczmarski Krzysztof Jakub, 16. Krupa Wojciech Tomasz, 17. Kunert Ireneusz Rafał, 18. Leniart Ewa Maria, 19. Majcher Andrzej, 20. Majchrzak Grzegorz Lech, 21. Pie-czunko Andrzej, 22. Sawicki Jacek Zygmunt, 23. Stefaniak Marcin Zdzisław, 24. Sznajder Andrzej Karol, 25. Zawadzka Anna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Białek Stefan, 27. Dobrowolski Tomasz, 28. Filipiak Mirosław Kazimierz, 29. Kościelny Magdalena, 30. Lubas Bożena Halina, 31. Nowacka Hanna Maria, 32. Perzyna Paweł, 33. Rokicki Paweł, 34. Sobotka Joanna, 35. Strasz-Sowińska Małgorzata, 36. Wichaj Anna Elżbieta, 37. Wyszyńska-Teśniarz Monika Jolanta.