POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 października 2010 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 337/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego za zasługi dla ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Kloska Jadwiga Marianna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Kisieliński Piotr Karol, 3. Kuczma-Napierała Jadwiga Maria, 4. Silski Walerian Zenon, 5. Stawiński Mariusz,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Adamski Zenon Józef, 7. Grzebuła Jan Zygmunt, 8. Kuszpa Jan Stanisław, 9. Rzepka Janusz Stanisław, 10. Skomra Szczepan Stanisław, 11. Zonik Hieronim,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Bujek Andrzej, 13. Kuśmierczyk Jarosław, 14. Mojsym Ryszard, 15. Prażnowski Wiesław, 16. Proskura Leszek Waldemar, 17. Wójcicki Stanisław, 18. Szponar Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Kiecka Kazimierz Władysław, 20. Łukianiuk Konrad Mariusz, 21. Panasiuk Adam, 22. Rabiega Robert Bogdan, 23. Romańczuk Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju turystyki

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Adamczewski Julian Eugeniusz, 25. Korpysz Sławomir Józef, 26. Sławiński Tadeusz, 27. Suski Tadeusz,

za zasługi w upowszechnianiu kultury ludowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Izdebski Henryk, 29. Lemieszek Tadeusz, 30. Wydra Adam,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Osak Krzysztof,

za zasługi w działalności społecznej, za osiągnięcia w pracy pedagogicznej oraz dydaktycznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Trociuk Mirosław Antoni,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Korneluk Janusz Stanisław,

za zasługi dla rozwoju pszczelarstwa, za działalność społeczną

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Pęcak Zbigniew Janusz,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Bichta Julian Kazimierz, 36. Osiak Jan Wacław, 37. Stradczuk Krzysztof, 38. Szyszko Janusz Wacław,

na wniosek Wojewody Łódzkiego za zasługi w działalności społecznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Bąk Zdzisław, 40. Więcławski Franciszek Karol,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

41. Cypcarz Jan Franciszek, 42. Dziewa Tadeusz, 43. Mazan Kazimierz,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Jońca Maria, 45. Oberc Józef Wawrzyniec, 46. Paduch Zuzanna, 47. Pochyła Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Dobrzański Jacek, 49. Gawlik Stanisława Helena, 50. Gołąbek Janina, 51. Lorenc Stanisław Józef, 52. Ogiński Janusz, 53. ks. Stanula Krzysztof,

na wniosek Wojewody Pomorskiego:

za zasługi w upowszechnianiu kultury

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

54. Budyś Edward,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

55. Mikołajczyk Kazimierz,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Grzyb Bolesław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Michalski Jan Wojciech,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. ks. Grzybek Janusz Bogdan, 59. Gutowski Józef Andrzej, 60. Warczak Mirosław Adam,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Ferra Halina,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

62. Błasiak Stanisław, 63. Foltański Janusz Antoni, 64. Gładyś Marian Kazimierz,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

65. Gładki Jan Ireneusz, 66. Karkoszka Wacław Michał, 67. Karkoszka Teresa, 68. Tarnowski Andrzej Jacek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Bernatowicz Jolanta Ewa, 70. Furmański Wiesław, 71. Miernik Wincenty, 72. Niekłań Mirosław, 73. Przybycień Marian Tadeusz, 74. Szymańczyk Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

75. Ciepliński Radosław, 76. Derlatka Lidia, 77. Fornal Julianna Ewa, 78. Kasprzycki Krzysztof, 79. Koziara Jan Józef, 80. Mendak Dariusz Marek, 81. Oleksiak Artur Robert, 82. Orzechowska Irena Ewa, 83. Sasal Mirosław, 84. Szarliński Waldemar Michał, 85. Szewczyk Gabriel Daniel, 86. Tomczak Ryszard Józef, 87. Wiencek Jan Tadeusz,

za zasługi w działalności społecznej i związkowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

88. Chudak Zdzisław Tadeusz, 89. Drygulski Stanisław Józef, 90. Paniec Aleksander, 91. Perchel Paweł Daniel,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

92. Bartosik Jan Stefan, za zasługi dla kultury

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

93. Adamczyk Zbigniew Grzegorz, 94. Michalska-Szwagierczak Aleksandra, 95. Skuza Włodzimierz Jakub,

za zasługi w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

96. Sowa Anna Maria,

za zasługi w popularyzowaniu wiedzy przyrodniczej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

97. Major Jacenty.