POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 października 2006 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 147/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za pracę społeczną w środowiskach kombatanckich:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Gieysztor Jan Stefan,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Arkuszyński Aleksander, 3. Borowiec Janina, 4. Borowiec Włodzimierz Jan, 5. Burdzanowski Zbigniew, 6. Giełda Jerzy, 7. Graca Konrad Walenty, 8. Gulbas Ludwik, 9. Jędrusiak Zenon, 10. Kantor Adam, 11. Klepacki Mirosław, 12. Kuczyński Stanisław, 13. Markiewicz-Rejzner Janina Elżbieta, 14. ks. kan. Nowak Fortunat Stanisław, 15. Pawełczak Marian Henryk, 16. Składanek Stanisław, 17. Sławiński Feliks, 18. Smalec Mieczysław Błażej, 19. Sokołowski Olgierd Marian, 20. Szajnowski Stefan Augustyn, 21. Swięcicki Andrzej, 22. Wąsek Romuald, 23. Woźniak Henryk, 24. Ziółek Jan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

25. Aliszewski Walerian Jan, 26. Arendt Jerzy, 27. Brandys Józef, 28. Bujanowski Czesław, 29. Ciasto Tadeusz, 30. Ganszczyk Antoni, 31. Gołąb Ryszard, 32. Harasimowicz Ludwik, 33. Królicki Edmund, 34. Kwiotek Bronisław, 35. Maliszewski Marian, 36. Mazurek Jerzy Stanisław, 37. Nosal Kazimierz, 38. Ogonek Adam, 39. Olszewski Bogumił, 40. Opara Janina, 41. Petelski Jan, 42. Pic Marian, 43. Serwiński Edward, 44. Skocz Zygmunt, 45. Suchecki Kazimierz Tadeusz, 46. Sulima-Sułkowski Stanisław Antopi, 47. Szczuchniak Marian, 48. Ścibior Janina, 49. Śliwczyński Roman Marian, 50. Wójtowicz Czesław Wiesław, 51. Zabtocki Marian Cezary,

za pracę społeczną w środowiskach kombatanckich

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Markiewicz Artur Remigiusz.