POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 października 2006 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 130/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432), na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Książkiewicz Janina,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

2. Kopacz Ewa Stanisława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Kois Halina, 4. Korczewska Anna, 5. Sadowska-Lenar Halina Anna, 6. Staroń Marta Zenona, 7. Witalec Łucja, 8. Zmarzły Maria Helena,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Argasiński Jan, 10. Bajger Aurelia, 11. Borek Stanisław Kazimierz, 12. Brągiel Renata, 13. Chentosz Michalina Zofia, 14. Chomka Alicja Barbara, 15. Drwal Zofia, 16. Foltman Małgorzata Dorota, 17. Gancarz Małgorzata, 18. Gązwa Włodzimierz, 19. Gilecki Jerzy Krzysztof, 20. Gtowaty Maria Katarzyna, 21. Górecka--Bedla Filomena Antonina, 22. Hamera Dariusz, 23. Janocha Krystyna Maria, 24. Jurkiewicz Wojciech Jan, 25. Kamińska-Grzesiak Anna Wiktoria, 26. Kania Halina Ludwika, 27. Klęsk Antoni Stanisław, 28. Kraus Bogumiła Krystyna, 29. Kret Jolanta Maria, 30. Kubis Dorota Małgorzata, 31. Kupiec Zofia Helena, 32. Libuszowska Janina Lidia, 33. Lubaś-Czerska Barbara, 34. Łącka Ewa Maria, 35. Łupkowska Jolanta Maria, 36. Martyniuk Anetta Monika, 37. Matuszewska Kinga Małgorzata, 38. Mazur Kazimierz, 39. Mitkowski Leopold Remidiusz, 40. Myśliwiec Elżbieta, 41. Orłowska Marta Małgorzata, 42. Ożóg Lucyna Ewa, 43. Pirożek Genowefa Janina, 44. Podbilska-Pająk Janina, 45. Rę-bisz Halina, 46. Rejman Ewa Iwona, 47. Roś Maria, 48. Rysz Teresa Stefania, 49. Skoczek Wioletta Barbara, 50. Sobczak Anna, 51. Soból Wacław, 52. Sołtys Danuta, 53. Szajny Janina, 54. Szczytyńska Agnieszka Maria, 55. Tebin Celina Emilia, 56. Wójcik Zofia, 57. Wróbel Maria Krystyna, 58. Ząbkiewicz Agata Małgorzata, 59. Zota Urszula Leokadia, 60. Żygadło Alina Krystyna.