POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 października 2004 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr Z. 110–48–2004

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) odwołuję Pana Ryszarda SCHNEPFA ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kostaryki, Republice Nikaragui, Republice Hondurasu, Republice Salwadoru, Republice Gwatemali i w Belize.