POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 października 2004 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 112-10-04

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., zgodnie z wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

1. Bożena Ewa ADAMUS – w Krakowie

2. Aleksandra Julia ALMERT – w Krakowie

3. Adam Wacław BARCZAK – w Olsztynie

4. Justyna BARTZ – w Płocku

5. Grzegorz BLECHARCZYK – w Krośnie

6. Jacek BURSA – w Krakowie

7. Dariusz Piotr CHRAPOŃSKI – w Katowicach

8. Zenona Teresa FURMANKIEWICZ – w Krośnie

9. Beata Anna GARCZYŃSKA – w Zamościu

10. Anna Małgorzata GÓRCZYŃSKA – w Olsztynie

11. Tomasz Józef GREBLA – w Krakowie

12. Barbara Teresa JAMIOŁKOWSKA – w Bydgoszczy

13. Roman KACZANOWSKI – w Krakowie

14. Jan Bernard KALINOWSKI – w Bydgoszczy

15. Urszula Danuta KAMIŃSKA – we Włocławku

16. Jadwiga Urszula KLONOWSKA – w Płocku

17. Mirosław KOWALEWSKI – w Olsztynie

18. Anna Beata KOŹLIŃSKA – w Krakowie

19. Monika Zofia KRZYŻANOWSKA – w Krakowie

20. Józef Roman LEWANDOWSKI – w Płocku

21. Urszula Elżbieta PAŁKOWSKA-RÓŻYCKA – w Krakowie

22. Dorota RADASZKIEWICZ – w Olsztynie

23. Agnieszka ŚMIECIŃSKA – w Olsztynie

24. Robert TOMCZYK – w Krakowie

25. Mariola Teresa URBAŃSKA-TRZECKA – w Bydgoszczy

26. Lucyna Halina WÓJCIK-CUPIAŁ – w Katowicach

II. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

27. Grażyna Małgorzata PORĘBA – w Nowym Sączu