POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 marca 2009 r. o mianowaniu Szefa Sztabu Generalnego

nr 112-1-09

Na podstawie art. 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. z dniem 6 marca 2009 r. mianuję Pana generała Franciszka GĄGORA na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego — do dnia 8 września 2011 r.