POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 maja 2013 r.

nr 1131-13-2013

o zmianie w składzie Rady Ministrów

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 6 maja 2013 r. odwołuję Pana Jarosława Adama GOWINA ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra Sprawiedliwości.